Otydlighet om vad som är gott respektive ont orsakar kaos

www.amorism.cc                                        Bättrad den 14-08-26 kl. 23:26.
bm-image-768023 om kravaller. Tidningen Metro den 140826. Med amorism“Driften att gilla det goda är en grundläggande drift.” Och “Det goda är inte självklart.” Det är mina uttalandena på ett föredrag och min skrift om biologi år 2005. Det är val i Sverige den 14-09-14. Inför valet blir sådana drifter ännu tydligare eftersom politiker då arbetar extra mycket med att publicera sina förslag.
Olika definitioner av gott och ont syns alltid tydligt. Men extra tydligt nu inför valet. Ty nu betonas den politiska aspekten:

  • Varje parti försöker framföra sin egen definition av vad som är gott respektive ont. Deras förslag, uttalanden och lagförslag innebär ställningstagande för vad som är gott respektive ont. Denna punkt visar den politiska aspekten som är extra aktuell inför valet. Nedan står punkter om mera vardagliga aspekter.
  • Kravaller i Rinkeby ( Stockholm), Göteborg, Malmö. Översta bilden visar artikel i tidningen Metro den 14-08-26 som bekräftar mina uttalanden och idéer. Somliga anser tydligen att det är gott eller status-höjande att vara kriminell, “hård” eller annat. Man bör dock inte enbart skylla på dem. Även när stater krigar så innebär det att någon eller alla stater nedvärderar hela rättsväsendet i motståndar-staten.
  • Olika religioner har sina definitioner. Det märks mycket tydligt nuförtiden eftersom Sverige har blivit mera mångkulturellt och mångetniskt. Sådant är nytt i Sverige.
DSC09539 (1) Amoristerna standar flagga röd grön vit (1) bättrad färg 2 logotyp text Amoristerna kyrkan för amorismDet flesta människor och ideologier har enbart eller alltför mycket av egoistiska eller grupp-egoistiska definitioner av gott och ont. Amorism är en så gott som opolitisk ideologi, t.o.m. en religion. Därför måste ingen, inte heller amorister måste hålla med mig om följande: Jag är övertygad om att mänskligheten bör komplettera sin egoism och gruppegoism med amorism. Jag tror att amorism är heligare och bättre för alla än att låta egoism och gruppegoism vara oemotsagda och allenarådande. Jag kämpar för amorism. Orsak: det goda är uppenbarligen inte självklart! Min idé är att gott ledarskap innebär att definiera det goda. Alla kämpar för det som de själva tror är gott. Låt inte det mindre goda ta över. Därför kämpar jag för det som jag tror är godast, nämligen amorism! Stöd arbetet för mitt fredliga arbete att sprida information om amorism, ett alternativ eller komplement till all Sveriges flagga av Fredrik Vesterberg den 120316, förstorad och signatur tillagd och amorismegoism och gruppegoism som tyvärr verkar ha alltför stor dominans hos många nuförtiden.
Jag tror att amorism är bättre och viktigare än olika illusioner som att någon verkligen tycker att alla har “lika värde, värdighet eller möjligheter”; det är snarare ett exempel på felaktiga idéer som skapar förvirring och lögner.

Länkar

1.  Välkommen, jag ber med Amoristerna, kyrkan för amorism för Sverige, svenska folket och alla inför valet år 2014: http://www.amorism.cc/2014/08/bon-for-sverige-folket-och-alla.html
DSC09795 (1) Fredrik med romersk hjälm svärd mantel. Bättrad 2. Med amorism2. Jag tror att Amoristerna är heligare och bättre än andra föreningar och samfund. Vi har tydligare och bättre trosbekännelse. Vi har bättre ärlighet/yttrandefrihet och vetenskaplighet, alltså sökande efter och gillande av sanning. Alla människor och åsikter är välkomna till Amoristerna! Vi är tydligast för kärlek, amoristisk kärlek, alltså inte enbart egoism och gruppegoism! Amorism kräver inget. Inte heller mesighet, se vår trosbekännelse! Egoister, gruppegoister och i synnerhet psykopater gillar ofta inte andras yttrandefrihet. Min metod för bästa ordförandeskap: http://www.amorism.cc/2013/08/om-samtal-och-yttrandefrihet-varfor-jag.html
3.   Jag och Amoristerna behöver ditt stöd. Ekonomi: http://www.amorism.cc/2013/03/ekonomi.html
4.   Definition av amorism (vår trosbekännelse finns där): http://www.amorism.cc/2012/09/definition-av-amorism.html
5.   Fel, skenhelighet eller bedrägeri att hävda att “alla har samma värde, värdighet eller möjligheter”: http://www.amorism.cc/2014/03/seminarium-och-debatt-om-manniskovarde.html
6.  Personligen så vill jag att amoristiskt parti bildas eller att alla partier börjar främja amorism: http://www.amorism.cc/2014/04/parti-for-amorism.html
7.  X-människor önskar inte alla fullkomlig lycka. (psykologi): http://www.amorism.cc/2013/08/definition-sa-ar-x-manniskor.html

Vänliga, amoristiska hälsningar till alla från profet och biskop Fredrik!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.