Mötet den 12-11-08

www.amorism.cc                                                                Bättrad den 13-08-02 kl. 9:00 text.

Här är en video från Gudstjänsten den 8/11. Predikan upplyser om förtryck som många ej är medvetna om. Den försvarar yttrandefrihet och kritik/tvivel mot Gud, religioner, ateismer, vetenskap och annat. Yttrandefrihet kan vara god om den är amoristisk.

DSC05565 (1) Nora Esmeralda Marie och Amoristernas biskop Fredrik Vesterberg (1) med amorismBilden visar mig och “Nora” på Dramaten, före Gudstjänsten den 31/10. Hon m.fl. kom till Amoristerna den 8/11. Totalt så deltog 9 + 2 människor den 8/11.

Jag sade att jag tror att amorism är bättre än somliga andra kulturer som många lever i, och ej ens genomskådar. Videon visar gudstjänsten och en liten del av det efterföljande samtalet. Predikan handlade bland annat om att många diskrimineras för att de säger viktiga sanningar om ideologier (När du läst denna artikel så kan du se en annan artikel på denna blogg: Vi är ett sällskap för dem som tror på kärlek, förlåtelse, sanning och yttrandefrihet. Den visar att alla är välkomna, även utstötta. Amorismen försöker främja yttrandefrihet.)

 

Under samtalet togs viktiga ämnen upp. Två personer var skeptiska mot religion, Gud m.m. Amorismen har kommit just för att bemöta skepsis och vara en bättre kyrka. Jag sade att amorismen menar att Gud kan ersättas med verkligheten, men ej perfekt. Jag skriver en bok om sådant. Amorismen kritiserar att många religioner och ateister missbrukar ordet Gud.

 

Amorismen tror att det kan vara bra att ha ödmjuk inställning till vetenskap och det mänskliga. Vissa fysiker har under 2000-talet (eg. 1900-talet) börjat omvärdera synen på vakuum/”tomrum” och universum. De hävdar nämligen att det mesta (95 %) av vår tillvaro kanske är något som kallas mörk materia och mörk energi, sådant som man ej lyckats definiera/förstå/observera tillräckligt, men som ändå tros påverka mycket.

 

Det finns olika teorier om var mörk materia finns. I atomen, mellan atomerna, på vissa punkter i universum eller över allt. Det är kraft och eller materia som man ej räknat med. Det kallas mörk materia och mörk energi, ej för att den är ond, men för att den är svår att se/undersöka. Somliga talar om vakuumenergi. Andra talar om etern, det femte elementet eller kvintessensen. Jag och de tror ej på spöken. Amorismen tror på ödmjukhet och forskning, och vetenskap. Somliga av dessa filosofer och fysiker tror att modern fysik dittills kanske endast/främst behandlat 5 % av den materia och energi som finns i vår tillvaro och i universum.

 

För övrigt. Kortfattat om ett annat ämne: Vissa ämnen i historieböcker, undervisning och massmedia kan man ej lita på för att det är pseudovetenskap. Vetenskap där segrare/makthavare förbjuder viss forskning och att vissa sanningar publiceras är egentligen inget annat än pseudovetenskap och kan ha stora felaktiga slutsatser. Yttrandefrihet är alltså viktigt. Amorismen tror det och att man samtidigt bör predika i amoristisk anda om tro på kärlek och förlåtelse till alla.

 

Amorismen tror att det behövs tid för eftertanke. Vi tror att flera ideologier har fel inställning och att skenhelighet finns. Vi tror inte att människor, lärare, politiker och makthavare alltid har rätt. Vi tror inte att yttrandefrihet alltid finns. Vi tror att många är mindre fria än vad de själva tror. Vi tror att samtal och yttrandefrihet är viktigt och vill ge utrymme för det. Många sätter egoism eller gruppegoism och hänsynslöshet främst eller de tror på självsäkra individer.

 

Temat för Bibelsamtalet var 1 Thessalonikerbrevet kapitel 4. Tyvärr så hade jag ej med kopiorna på det. Så jag fick läsa det.

 

Hjärtligt tack för bidraget som jag fick! Resultatet för mötet var -80 kr. För att kunna driva verksamheten utan förlust så behövs i genomsnitt ca 100 kr per Gudstjänst.

 

 

Om mötet den 12-10-31

 

Amorismens grundare Fredrik Vesterberg förklarade amorismen och dess syn på god respektive dålig kultur. Det var ej politiskt “korrekt”. Han tror nämligen att Amoristisk kristendom är världens bästa religion och att andra ideologier kan vara sämre, i vissa fall onödiga.

 

Vi firade även nattvard. Vi fikade. Vi samtalade om filosofi och kultur. Vi samtalade även om 1 Thessalonikerbrevet kapitel 3. Nästa gång kommer vi att tala om kapitel 4. Det var trevligt och bra att lära känna varandra. Hjärtligt välkomna! Videon här visar gudstjänsten. Men samtalen visas ej på video. För att se dem så måste du komma. Där nämns flera viktiga ämnen.

Ingredienser till en nattvard för upp till 15 personer kostar 80 kr. Bidrag emottages tacksamt.

 

Lär om amorismen i denna artikel: Definition av amorism och amorister

 

Vänliga hälsningar till alla från Amoristerna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.