Vänskap, Gudstjänst och samtal

www.amorism.cc                                                                             Bättrad den 12-11-09 kl. 12:35 inledning; 12-10-26 kl. 12:05 video.

Mötet den 25/10

Amoristernas gudstjänst den 12-10-25

Det var trevligt och lyckat. Predikan informerade om amorismen. Och om hur jag tror att man skiljer på god respektive dålig kultur. Predikan varnade för vissa idéer i somliga kulturer, ateismer och religioner; se videon. Så här långa predikningar (ca 25 minuter) är ej standard. Men den innehåller mycket av det viktigaste i amorismen. Efter predikan fick församlingen 6+1 personer smaka på brödet som jag bakat till eukaristin/nattvarden.

Temat för samtalet var 1 Thessalonikerbrevet kapitel 1 – 2.

Ingredienser till en eukaristi (=nattvard) för upp till 15 personer kostar ca 100 kr. Men kostnaden (100 kr) måste täckas annars blir det inget. Hör av dig i förväg om du vill att vi har eukaristi. Jag arbetar helt ideellt (tyvärr utan lön etc.). Tacksam för stöd till amorismen! Då kan vi förbättra och öka aktiviteterna och nå flera.

 

 

Om mötet och Gudstjänsten den 12-10-16

Vi firade nattvard. En duktig sångerska och poet sjöng och spelade en psalm och sin egen musik, allt vackert på det fantastiska pianot. Var och en betalde själv i caféet.

Efter eukaristin (samma som nattvard) så talade vi. Vi tog upp frågor som ej skulle ha tagits upp i många andra kyrkor och sammanhang. Dessa möten är alltså viktiga. Tack till deltagarna! Amorismen hävdar att yttrandefrihet är viktigt och att alla får tala. Efteråt så fick varje deltagare blommor.

DSC02547 (1) Amoristisk gudstjänst 7 perosner deltogUnder gudstjänsten läste vi en variant av den gamla trosbekännelsen, även kallad Romanum. Jag tillade orden som utgår av fadern och sonen. Kul att vi läste den tillsammans. Denna trosbekännelse är ej obligatorisk för amorismen. Om vi kommer överens om bibelstället i förväg så kan jag se vad originaltexten säger. Den är ofta bättre, jag kan översätta den till er. Det berikar våra samtal ännu mera. Bilden visar fem av de sju deltagarna (vi publicerar inte bilder på deltagare som ej vill synas offentligt, se bilden). Hör av dig om synpunkter på temat för nästa gudstjänst och samtal.

 

Jag tror på Gud Fader allmäktig

och på Kristus Jesus, hans enfödde son

vår herre som föddes av den Helige Ande och Jungfru Maria,

blev korsfäst under Pontius Pilatus och begraven,

på tredje dagen uppstånden ifrån de döda,

sittande på Faderns högra sida

därifrån igenkommande till att döma levande och döda

och på den helige ande som utgår av fadern och sonen,

den heliga kyrkan,

syndernas förlåtelse,

köttets uppståndelse.

 

Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och amoristerna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.