Rättfärdighetspunkten

Bättrad den 18-01-18 Inledning; 16-09-03 kl. 11:17 point of righteousness. Denna artikel publicerades första gången den 16-09-03 kl. 9:57 på www.amorism.cc.


Bild på rättfärdighetspunkten
Amorism introducerar
rättfärdighetspunkten och
rättfärdighetsskalan.
Bild på boken Amorism
Rättfärdighetspunkten2 innebär främst att man är amorist, alltså har total välvilja, (se boken eller artikel om vad total välvilja är och att det är möjligt). Och att man helgar amorismens (lärans) dygder, även om man själv inte kan förverkliga dem. Rättfärdighet "börjar" i rättfärdighetspunkten. Från och med att man har uppnått amoristisk välvilja och vilja att förverkliga dygderna så är man rättfärdig. All rättfärdighet "börjar" i rättfärdighetspunkten. Ju mera man klarar att förverkliga de övriga dygderna desto mera rättfärdig är man. (Dygderna sammanfattas i trosbekännelsen.) Att förverkliga övriga dygder kräver styrka. Troligen har ingen har oändlig styrka (troligen inte heller Gud, om han finns). Men det är ändå bra att helga2 dygderna. På engelska kallar jag det för point of righteousness.)
Amorism menar att det finns olika grader av rättfärdighet. Enligt amorism är rättfärdighet alltså inte endast de två alternativen rättfärdig - orättfärdig. Enligt amorism är rättfärdighet en nyanserad skala, nämligen rättfärdighetsskalan. Begreppen rättfärdighetspunkten och rättfärdighetsskalan har jag skapat för att visa att rättfärdighet är ett nyanserat begrepp. Dessa två begrepp finns troligen inte i rättsväsendet och i andra religioner. Rättfärdighet är en av de viktigaste eller värdefullaste egenskaper som varelser kan ha. Detta sammanfattas i trosbekännelsen och beskrivs i boken. Men många människor, läror och samfund ha en annan och otillräckliga eller felaktiga definitioner av vad rättfärdighet egentligen är.

Rättfärdighetspunkten är viktig för att förstå skillnaden mellan rättfärdighet och orättfärdighet. De som inte förstår sådant riskerar ofta att missförstå skillnaden mellan rättfärdighet, orättfärdighet1, 2 och synd1, 2

Amorism är främst kravlös utbildning. Inte domstol. 
(Men amorism kräver att kyrkans ledare är helhjärtade amorister.) Amorism önskar total lycka till alla, till alla rättfärdiga, orättfärdiga och syndare. 

Ord som § rättfärdighetspunkten, § rättfärdighet, § helga och över hundra andra viktiga begrepp förklaras ännu mera i referens 1 och 2. 

Bild jpg Symbol för amorism och Amoristerna
Symbol för amorism®
och Amoristerna 

Referenser och Länkar till andra artiklar 

på www.amorism.cc. 


Länk: Här förklaras amorism

 
Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.