Svenskarnas Parti och nationalism

www.amorism.cc                                    Bättrad den 14-09-06 kl. 20:00 inledning; 14-09-03 förtydliganden.

bm-image-797735 Svenskarnas Parti partiledare Stefan JacobssonRapport om demonstrationerna i Stockholms centrum den 14-08-30. Tusentals motdemonstranter, kravaller. Mycket i samhället ignoreras av massmedia.

Denna artikel handlar egentligen inte om amorism. Se om amorism i länkar i artikeln. Jag har förutom att närvara i händelsen arbetat 14 timmar för att skriva denna artikel. Även det gör jag ideellt, se länken om ekonomi. Önskar att bilda amoristiskt parti och gärna en amoristisk världsordning. I det kommer amorism att vara ett tydligt fokus. (Men Amorism och Amoristerna, kyrkan för amorism är inte beroende av partier och annat.) Med dagordning och världsordning så menar jag att amoristiska visionen bör nämnas och att mera i samhället bör handla om information om det. Annars riskerar egoism att ta över alltför mycket. Amorism innebär inte gränslöshet. Amorism handlar istället om att påminna med viktiga ord och begrep; det viktiga är uppenbarligen inte självklart. De tål att tänkas på och efterlevas. Om det nämndes och förklarades bättre så tror jag att världen hade sett bättre ut.

Åter till artikelns tema: Jag kände behov av att berätta sanningen, att beskriva mina upplevelser av demonstrationen. Viktigt att sanning kommer så tidigt som möjligt. Publicerade artikeln dagen efter.

Bild på SvP:s ledare Stefan Jacobsson.

Demonstrationen beskrivs nedanför detta avsnitt. Amorism, samhället och mina privata åsikter

Tyvärr kände jag mig tvungen att skriva detta. Skrivandet har tagit tid från mitt ideella arbete med Amoristerna. Ytterligare ett skäl till att jag skriver artikeln är att det råder alltför stor okunskap om rättfärdighet, synd, religion och politik. Det finns mycket skenhelighet. Andra lärare, ledare, filosofer, politiker och präster lyckas inte förklara det tillräckligt bra. Många vet inte ens vad sådant är. Det har bidragit till att jag grundat amorism®.

Amorism är en så gott som icke-politisk filosofi och religion. Efter inledningen här beskrivs demonstrationen. Men först förklaring. Amorister får rösta på vad som helst. Alla människor och raser är välkomna till amorism och Amoristerna! Vi har mer yttrandefrihet än andra, men vi har vissa ordningsregler. Amorism innebär större yttrandefrihet än andra föreningar, religioner och partier. Amoristerna, kyrkan för amorism upprätthåller amoristisk anda på sina möten, vilket innebär att vi upprätthåller trosbekännelsen.

Anledningen till att jag skriver artikeln är att jag är mycket missnöjd med samhällets dominerande ledare (hegemoni/etablissemang). Jag är missnöjd med de dominerande massmedias orättvisa och skandalöst bristfälliga rapportering om verkligheten vid denna demonstration. De dominerande (inom politik, ”rätts”-väsendet, massmedia: radio, TV, tidningar etc.) är orättvisa. Utan internet så hade kritik och alternativ information som denna artikel haft mycket svårt att komma fram, att balansera, att vara motvikt till det bristfälliga och orättvisa. Men inte heller internet är helt fritt.

Denna artikel är ett alternativ som dessutom gillar och nämner amorism. Jag tror att det är mycket viktigt och det behövs mera amoristisk anda i mänskligheten, oavsett vilken sida man stöder. Amorism är inte en politisk ideologi. Denna artikel behövs inte för amorism. Artikeln visar alltså min privata kommentar. Globalism är den nya dominanta religionen, en ny världsordning. Jag menar snarare att amorism borde vara den nya världsordningen.

 

Demonstrationen

bm-image-754655 Svenskarnas Parti demonstraion den 140830. Med amorismEtablissemanget sviker och ger oacceptabelt felaktig bild. De gör alltid så sedan år 1945: Jag menar att de och alla bör skilja på: 1. demonstranter (i detta fall SvP), 2. åskådare (de flesta brukar vara enbart åskådare). I grupp 2 (åskådare) finns a) sympatisörer, b) neutrala nyfikna människor, c) motdemonstranter. Motdemonstranter utgörs av I) fredliga, II) våldsbenägna eller kriminella. Polisen och grupp II gör att många åskådare som vill delta i demonstrationen inte kommer fram. Poliser med kravallstaket, bilar, hästar och hundar hindrar. Etablissemanget säger “det var 10 000 motdemonstranter”. Men det är fel. Tyvärr så har jag märkt att det är systematiskt. Etablissemanget (i synnerhet massmedia) brukar alltid göra så nuförtiden, sedan 1945. Jag menar att man bör säga att det var 10 000 åskådare, inte 10 000 motdemonstranter. Var mycket tydlig med denna åtskillnad, tack! Troligen ville många åskådare demonstrera för SvP. Många andra var neutrala. Jag har tidigare erfarenhet av det. Försök själva att komma in så får ni se hur svårt det är. Jag vill dock tacka polisen för att våldsverkare inte kom in! Men att sådant behövs är ett mycket stort problem för demokrati och yttrandefrihet. Demokrati och yttrandefrihet saknas i migrationspolitiken. Om hederlig och ärlig massmedia finns så lyssnar de på detta, och ändrar sin rapporteringen och sina ord och formuleringar. Annars ger de allvarligt felaktig bild av verkligheten. Tyvärr är många inte hederliga och amoristiska, se länken om x-människor. Det är uppenbart att rädsla och förtryck hindrar yttrandefrihet, demonstrationsfrihet och demokrati. SvP är en förtryckt minoritet. Om ni, någon part börjar att prioritera amorism så kommer ni att få mitt stöd! Ty brist på sanning, kärlek och förlåtelse för allas bästa är ett enormt problem för mänskligheten. Jag hoppas att ett eller flera partier tar amorism till sig. Jag tror att det kommer att gynna de flesta, era anhöriga och efterkommande kommer att få det bättre. Även många giriga kommer att gynnas, men kanske inte alla giriga.

Nuförtiden i Sverige, åtminstone sedan 30 år tillbaka så behandlar massmedia och andra institutioner vita nationalister som tredje eller fjärde klassens medborgare. Hade jag inte sagt det så hade jag varit oärlig och försumlig. Att inte engagera sig i den mest samhällsomvälvande händelsen, nämligen nutida migration (= invandring och utvandring), vore att ignorera människor, mänskligheten och samhällen. Migrationens storlek sedan 1900-talet har aldrig någonsin varit större i mänsklighetens historia. Migrationen på 2000-talet är ännu större än på 1900-talet i Sverige och flera anda stater. Det är så kallad mass-migration.  Bilden visar SvP:s demonstration när den vände på Skeppsholmen. Endast flaggbärare visas.

 

Kort om SvP:s möte och demonstration

Svenskarnas parti (SvP), deras möte och demonstration kastade inget! Men motståndarna, alltså antinationalisterna kastade farliga föremål. Det var kanske 100-200 deltagare hos SvP? SvP:arna sade inget hatiskt mot någon människa, inte heller mot någon ideologi. De sade endast uttryck som “Svenska jobb åt svenska arbetare”, ”Sverige åt svenskarna”, ”Gör gatan fri, här kommer Sveriges framtid”. De ideologier som kritiserades var Socialdemokraternas och Moderaternas politik som “hatar Sverige och svenskarna”. Inget som SvP:arna sade var hatiskt. De sade alltså istället att somliga “hatar Sverige och svenskarna”. En SvP:are sade ”djurhatare” till motdemonstranterna eftersom han inser att de som tillåter religiös slakt inte är riktiga djurvänner. Herr F sade “Sluta diskriminera svenskar!”. Han insåg att motdemonstranterna diskriminerar svenskar och att motdemonstranterna är intoleranta och antidemokratiska. SvP höll sig på Gustav Adolfs Torg där ledare höll tal i 1 – 2 timmar. Därefter marscherade de närmaste vägen till Skeppsholmen och vände tillbaka till torget. 

 

Om motdemonstrationen

Motdemonstranterna befann sig i direkt anslutning till demonstrationen, främst i: Kungsträdgården, på Norrbro, Strömbron, Jakobsgatan, Jakobs torg, Grevgränd, Blasieholmen och Skeppsholmen. Motdemonstranternas närvaro var mera långvarig än SvP:s. Det var tusentals åskådare, varav många var motdemonstranter. Polisen brukar alltid gynna motdemonstranter genom att försvåra deltagande i nationalisters aktiviteter. En mycket stor andel, kanske de flesta i gruppen motdemonstranter var kanske endast åskådare och en mycket stor andel nationalistiska sympatisörer som inte släppts igenom polisens avspärrningar. De fick istället stå bland motdemonstranternas sida som jag tror hade obegränsat tillträde (som vanligt). Under så gott som hela SvP:s aktivitet kastades bland annat ägg och stenar. Även pyroteknik kastades, alltså högljudda och kraftiga smällare, knallskott med eld och kraftig rökutveckling. Sådant kan ge mycket allvarliga skador på människor och djur, livslånga mycket allvarliga handikapp, hörselskador, dövhet och annat. Jag är övertygad om att sådan användning av pyroteknik är olaglig, men polisen verkade inte stoppa det. Under hela(!) mötet hördes smällar (med några minuters intervall). Mycket egendomligt, mycket partiskt och orättvist att det inte stoppades eller beivrades bättre! Tack vare polisen så kom det inte i närheten av SvP. Jag hoppas att det inte skadade någon åskådare eller motdemonstrant som stod närmast sitt eget elände. Jag har hört att några poliser blev skadade och minst en hund.

Dessutom hördes motdemonstranters trumpeter och körer av hundratals människor som väsnades och förde fram diskriminerande uttryck som ”inga nasister/rasister på våra gator”. Men jag menar att det är diskriminering av svenskar och somliga nationalister! De är alltså självmotsägande. Motdemonstranter verkade inte tänka på att de själva diskriminerar. Jag har undervisat om diskriminering hos Amoristerna! Många har en förvriden, illusorisk idé om vad det är. Många motdemonstranter gjorde även hotfulla gester mot SvP med hat i blicken, alltså inte så milt som någon vanlig grekisk-romersk-tysk-heil-hälsning. Men jag såg ingen i SvP som gjorde någon hatisk gest. SvP gjorde så gott som inga gester i sin parad, inte ens en vänlig heil-hälsning. Dessutom utövar motdemonstranterna före och under mötet grov hets mot människor, nämligen hets mot ”folkgruppen” nationalister. Men många förstår inte vad hets är, se länken om x-människor. (Det är ett missbrukat ord, nyspråk i George Orwells varning.) “Hets mot folkgrupp” är ett brott som straffas när det utövas mot utomeuropéer och mot okristna. Det är ett brott som prioriteras i Sverige. Men man kan uppenbarligen utöva hets mot människor, och vita Svenskar utan att något händer. Det är en så orättvis lag att den borde avskaffas. Det finns andra lagar som säger att man inte får att kränka andra människor. Tillämpa dem istället! Och gör det rättvist! Men det gör inte etablissemanget. Massmedia har inte nämnt pyrotekniken, åtminstone inte faran i sådant. Och om de gör det så kommer de troligen inte att säga sanningen, nämligen att det endast var motdemonstranter, alltså antinationalister som använde det. SvP kastade inte ens skräp på marken. Motdemonstranterna begick grov nedskräpning och utgjorde fara för hälsa, liv och ordning. Sådana smällare kan skapa hörselskador, dövhet och andra handikapp t.o.m. död i vissa fall. Men jag tror inte att polisen kommer att döma någon för det. Jag har nämligen sett att rättsväsende och polisen är partisk. De främjar antinationalister och ignorerar mycket eller det mesta av antinationalistisk brottslighet och grova övergrepp. Jag har läst och hört att endast tre personer av motdemonstranter greps (eller arresterades) och att endast femton personer omhändertogs. Men jag har inte kollat den uppgiften. Ingen av SvP:arna omhändertogs eller greps. Jag förstår att många nationalister vill ha regimskifte. Många vet inte att orättvisan som beskrivs i artikeln är det normala, inte något undantag.

S:t Jacobs kyrka (SvK) hade under demonstrationen en aktivitet mot nationalism. Det är en politisk aktivitet som inte har att göra med kristendom, i synnerhet inte med Luthersk kristendom. Det har inte heller att göra med amorism. Amorism är nämligen så gott som icke-politisk. Därför skulle Amoristerna aldrig arrangera sådana aktiviteter. Amoristerna, kyrkan för amorism sysslar istället med att undervisa om och främja amorism och att ordna trevliga aktiviteter dit (så gott som) alla är välkomna.

Polisens, rättsväsendets och myndigheters beteende verkar styras av 1. Ledare, order som strider mot yttrandefrihet (och därmed mot demokrati), 2. korruption, 3. rädsla. Det verkar vara en kombination av dessa tre faktorer, men faktor 1 är troligen den främsta. Situationen i Sverige och andra stater börjar bli alltmera obehaglig och farlig. Denna utveckling måste stoppas innan det blir för sent. Människor vågar inte kritisera den ”nya världsordningen”. Jag önskar som sagt en amoristisk ny världsordning. Men den kommer inte att råda om människor inte engagerar sig för amorism.

 

Mera om polisen

Jag tror inte att polisen spärrade av åskådarnas (motdemonstranternas m.fl.) sida. Allmänheten kunde alltså ansluta till dem utan problem. Det är demokrati. Men allmänheten hade mycket svårt eller omöjligt att komma fram till och delta i SvP:s demonstration. Det är antidemokratiskt! Tack för att sabotörer hindrades! Men det är inte alltigenom bra att det är svårt att komma in. Ty det hindrar även många hederliga att delta på SvPs sida. Det innebär att demokrati, yttrandefrihet och demonstrationsfrihet är avskaffad, nämligen att antalet människor på åskådarnas sida blev mycket större än hos SvP. Polisens resurser användes till att med stort antal kravallstaket, hästar, bilar, pepparsprej, högtalare, båtar, helikoptrar och hundratals poliser hindra motdemonstranter från att göra total bärsärkagång. Polisen lyckades uppenbarligen inte att hindra det helt. Motdemonstranterna orsakade stor oreda. Om polisen inte ingripit mot motdemonstranterna så hade människor och egendom förstörts ännu mera och katastrofen varit ännu större. Jag har erfarenheter av liknande händelser tidigare. Det är så  gott som alltid antinationalister som orsakar stora förluster för skattebetalare och välfärd. Motdemonstranterna kom tack vare polisen aldrig närmare än 40 meter från SvP. Motdemonstranterna lyckades alltså inte störa SvP:s möte. Men motdemonstranterna förstörde mycket, i synnerhet polisens utrustning. Några poliser blev skadade. Minst en hund skadades. Med tanke på motdemonstranternas antidemokratiska och våldsamma uppförande så kan det ha varit allvarliga skador på dem själva och andra människor, alltså poliser och hundar och hästar. Eftersom jag är helhjärtad amorist så förstår ni att jag tycker att sådant är djupt tragiskt.

 

Angående de dominerande massmedierna

Media förklarar inte vilka som gjorde vad. Media skiljer inte ens på grupperna demonstranter och motdemonstranter. Eller de använder inte ens orden. Det ger en skandalöst dåligt information om händelsen/nyheten. De gör snarare så att det låter som att SvP har varit våldsamma eller hotfulla. Men SvP kastade inte ens skräp. Motdemonstranterna har som vanligt utövat grovt våld och hot och de var mycket mera högljudda. De hade bärbara megafoner och högtalare, något som polisen är skandalöst sträng emot i andra fall. Men mot motdemonstranterna var de som vanligt mycket liberala. Jag undrar varför SvP:s demonstration inte hade megafoner. Var det ledningen som inte ordnat det eller tillät polisen inte det? SvP hade endast högtalare vid mötet på Gustav Adolfs torg. De var bra.

Polisen är partisk till stöd för motdemonstranternas destruktivitet, våld, oväsen, nedskräpning och förstörelse av utrustning. Polisens resurser gick åt till att mildra motdemonstranters våld och annan kriminalitet. Hundratals poliser och bilar och helikoptrar och hästar behövdes för det. SvP gjorde inte något sådant dåligt. SvP hade kunnat genomföra sitt möte utan polis, men då hade motdemonstranter förstört, stulit utrustning, bilar m.m. Motdemonstranter hade även misshandlat grovt, även så att livslånga, mycket allvarliga handikapp orsakats och troligen även mord. Om man ser SvP:are som en folkgrupp så är det grov hets mot folkgrupp som utövats av motdemonstranterna mot ”folkgruppen” SvP. Men så gott som ingen hets mott folkgrupp över huvud taget från SvP. Trots att det är nationalisterna som bir orättvist behandlade så brukar dominerande media säga att polisen använde övervåld. Jag tycker att våld är tragiskt. Men om man kastar föremål, pyroteknik, hotar, förstör och skräpar ner så är det inte orättvist om hederliga människor försöker att motverka det. Dominerande media verkar inte ha samma åsikt som jag om detta. Istället ifrågasätter och insinuerar de att polisen är orättvis när det gäller konflikter av detta slag.

 

Om amorism

Alla människor, raser, religioner och andra ideologier är hjärtligt välkomna till Amoristerna! Men amorism och vi, alltså Amoristerna, kyrkan för amorism gör inte reklam för annat än amorism på våra möten! Med denna artikel vill jag visa det. Amorister får ha åsikter om politik, religion och annat. Amorister får berömma och kritisera vad de vill, i synnerhet när det sker i amoristisk anda.

Jag berättade om amorism för alla som jag mötte.

 

Länkar

1. Välkommen, jag ber med Amoristerna, kyrkan för amorism för Sverige, svenska folket och alla inför valet år 2014: http://www.amorism.cc/2014/08/bon-for-sverige-folket-och-alla.html

DSC09795 (1) Fredrik med romersk hjälm svärd mantel. Bättrad 2. Med amorism2. Jag tror att Amoristerna är heligare och bättre än andra föreningar och samfund. Vi har tydligare och bättre vision och trosbekännelse. Vi har bättre ärlighet/yttrandefrihet och vetenskaplighet, alltså sökande efter och gillande av sanning. Alla människor och åsikter är välkomna till Amoristerna! Vi är tydligast för kärlek, amoristisk kärlek, alltså inte enbart egoism och gruppegoism! Amorism kräver inget. Inte heller mesighet, se vår trosbekännelse! Egoister, gruppegoister och i synnerhet psykopater gillar ofta inte andras yttrandefrihet. Min metod för bästa ordförandeskap: http://www.amorism.cc/2013/08/om-samtal-och-yttrandefrihet-varfor-jag.html

3. Vi behöver ditt stöd! Mitt arbete är helt ideellt: Ekonomi: http://www.amorism.cc/2013/03/ekonomi.html

4. Definition av amorism (trosbekännelsen finns där): http://www.amorism.cc/2012/09/definition-av-amorism.htmlAnimering-28-amorism-text-om-politik-och-religioner-av-Fredrik-Vesterberg

 

5. Fel, skenhelighet eller bedrägeri att hävda att “alla har samma värde, värdighet eller möjligheter”: http://www.amorism.cc/2014/03/seminarium-och-debatt-om-manniskovarde.html

6. Personligen så vill jag att amoristiskt parti bildas eller att alla partier börjar främja amorism, en ny, god världsordning istället för en dålig: http://www.amorism.cc/2014/04/parti-for-amorism.html

7. X-människor önskar inte alla fullkomlig lycka. (psykologi): http://www.amorism.cc/2013/08/definition-sa-ar-x-manniskor.html

 

Vänliga hälsningar till alla från Fredrik filosof, profet och biskop!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.