Rapport från 30 november, Karl XII, Historiska museet m.m.

WWW.AMORISM.CC           

Amorism håller inte på med “politik”. Detta är ett privat reportage.                          

Vi började med Historiska museet

DSC04229 (1) Karoliner salut och Fredrik 1700 tal hatt handskar guldväst värja pistol. Med amorismDär bjöds på gratis: entré, kåldolmar, kaffe, musik och flera föredrag. Många påkostade aktiviteter i modern anda genom att mång-etnicitet betonades etc. Representanter från Svenska kyrkan, muslimer, judar och afrikaner var inbjudna att presentera sina aktiviteter på museet. Samer fanns på gården.

Kåldolmar fanns i svensk variant (med lingonsylt) och i turkisk variant (kryddstark). Kåldolmar kom till Sverige via osmanska riket (i Bender respektive Adrianopel) i nuvarande Moldavien respektive Turkiet, där Karl XII vistades i totalt fem år.

Karolinerna och Anna var några andra människor som vi mötte. De var där på uppdrag av museet.

 

 

DSC04286 (1) Tenngjutning Fredrik och Karoliner på Historiska museet. Med amorismAllmänheten fick t.o.m. prova gjutning av historiska personer, små figurer, hos tenngjutarföreningen som var där, se bild nedan.

 

 

 

DSC04293 (1) Anna grön klänning Fredrik 1700 tal hatt handskar guldväst värja pistol. Med amorismAnna i den fina klänningen föreställde Sophia Elisabet Brenner (år 1659-1730?). Mina tillägg: Jag tror att Sophia utbildades tillsamman med män/pojkar i skolan (t.ex. Tyska skolan i Stockholm). Hon var en känd poet som verkade för kvinnors rättigheter vilket hon erfarit i skolan och i andra sammanhang i Sverige. Hon ville utveckla kvinnors rättigheter. I Sverige kunde kvinnor ha stor makt jämfört med många andra länder. Sedan 1600-talets mitt så hade Sverige jämförelsevis hög läskunnighet hos befolkningen. Jag tror att ca 85 % av befolkningen kunde läsa hjälpligt. Böcker var dyra på den tiden. Främsta läsebok i utbildningen i Nordeuropa var Lilla katekesen av reformatorn Martin Luther. Via den fick barn lära sig läsa och dessutom kristen etik. Jag tror att ca 95 % av befolkningen var kristen. I Skandinavien var de kristna lutheraner/protestanter. (Min osäkerhet om andelen kristna är att det i norr fanns en folkgrupp, samer. Jag vet inte hur många de var. Alla av dem var inte kristna eftersom de bodde i vildmarken.) Jag tror att max 1 % av Nordens befolkning var judar. Enstaka muslimer kom under Karl XII, men de kristnades och assimilerades snabbt. Okristna var under lång tid tvungna att låta sig döpas kristet och att respektera luthersk kristendom. Endast lutherskt kristna fick inneha viktiga yrken (som i många andra stater på en tiden). Sådana krav minskade något under 1800-talet. Efter år 1950-talet avvecklades de nästan helt. Nuförtiden måste endast Sveriges regenter vara protestantiskt kristna. Jag tycker att det är viktigt med protestantisk statschef. Det hade varit ännu bättre om alla statschefer vore amorister. På bilden står även “Enleveringen ur seraljen”. Det är en opera av Mozart. Den nämndes inte på Museet.

 

 

Karl XII i Kungsträdgården

DSC00506 (1) Karl XII 30 november Fredrik med uniform pistol. Med amorismVi gick därefter på krog. Därefter hedrade vi kung Karl XII. Många hedrar honom på hans dödsdag den 30/11. Utan egna kunskaper och kunniga vänner i gott möte så kunde man inte få fullständig bild av svensk historia och Karl XII. Viktigt att bilda sig egen uppfattning samt att bevara och stöda gammal kunskap och litteratur och källor.

 

 

 

Analys av aktiviteterna på Historiska museet. Tack till alla deltagare, det var festligt och trevligt, ser gärna något liknande igen! Kunskap och förståelse är viktigt. Men jag var inte nöjd med viss globalistiskt “modern” attityd

 

Dagen kallades Kåldolmens dag

 

 

DSC04338 (1) Kåldolmens dag Historiska museet bättrad. Med amorismBild på föredrag, man kan ana det moderna, att: tala väl om det utländska, endast kritisera sig själv/Sverige, inte kritisera andra även om de/alla ibland skulle må bra av kraftfull kritik och för att man ska få objektiv bild av olika kulturer, folk, samhällen, religioner, ideologier och stater. Jag gillar inte ensidighet. Amoristerna står för yttrandefrihet i amoristisk anda, se länk till det nedan. Jag tycker att om man talar om Svensk delaktighet i t.ex. slavhandel så bör man även kunna säga att Sverige har haft mycket lite inblandning i sådant och att afrikaner själva samt muslimer och judar och asiater har varit mycket (mera) inblandade i sådant. Och somliga nationer bedriver fortfarande slavhandel, tvångsarbete o-amoristisk organhandel på sina egna eller andra folk. Glöm inte heller att även andra folk har krigat. Det är självklart, men jag säger det ändå eftersom jag tror att det är viktigt för objektiviteten.

 

 

DSC00514Kåldolmens dag 30 november Historiska museet med amorismBild på program. Dessa tre bilder visas vad som kallas dekonstruktivism, att kritisera, ifrågasätta. Det typiska med “moderniteten” är att man får ifrågasätta det svenska, men inte det utländska. Det är unikt för det “moderna” Sverige som vissa makthavare genomdriver här. Andra länder gör inte det. Jag föreslår istället amoristiskt perspektiv. Att allt/alla kan granskas och kritiseras utan tabu och i amoristisk anda, alltså för allas bästa.

 

 

DSC00515.Kåldolmens dag 30 november Historiska museet med amorism

Bild på deltagande föreningar. Man ser även här att det till stor del handlar om modernitet och politik, inte enbart om historia. Man märker även på bilden/deltagarna hur makthavare vill styra historia-skrivningen. Tro alltså inte att du är så fri som många vill säga. Kunskap påverkar mycket – ensidighet eller objektivitet. Tabu kan vara mycket farligt.

 

 

 

Välkommen till Amoristerna!

 

 

Länkar

 

§ Nästa amoristiska möte: Nästa möte- tid + plats visas här snart

§ Det viktigaste om amorism™ och Amoristerna. Trosbekännelse. Definitioner, förklaringar, historia: Definition av amorism™ och Amoristerna

§ Du kan möta oss på Aktiviteter utan amoristiskt tema. Klicka på länken så öppnas artikel: Nya övriga aktiviteter. Välkommen!

§ Mina privata idéer för förbättring av livet och världen: Mina idéer för förbättring av världen

§ Amoristiska samtal: Om samtal + yttrandefrihet. Varför jag tror att Amoristerna är bäst + heligast. Mina erfarenhete. Yttrandefrihet i artig anda är viktigt. Det är en del av amorismen. Man måste kunna tala om viktiga ämnen. Tabu är i vissa eller alla fall farligt. Låt er inte luras av förtal från dem som inte gillar yttrandefrihet.

§ Rapporter om genomförda amoristiska möten: Amoristiska möten 13-09-01–…. Rapport 

§ Vi behöver ditt stöd! : Gåvor och ekonomi

 

 

Välsignad advent till Amoristerna, Sverige och alla från Fredrik!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.