Kyrkoval 15 september 2013. Gör världen och Svenska kyrkan mer amoristisk!

www.amorism.cc                                          Bättrad den 13-09-12 kl. 9:15 brevröstning t.o.m. 11/9?; 13-09-11 Inledning; Evangelisk/Luthersk kyrka; halv-episkopal kyrka; apostolisk; 13-09-09 bild + förtydligande.

Andra ämnen: Amorism är detta, länk: Definition av amorism®™ och Amoristerna.

Nästa amorist-möte 13-09-12: Se länkar i denna artikel

 

Du kan förtidsrösta före 15/9

DSC09320 (1) Valkuvert kyrkoval år 2013. Blågul med amorismHär visas även några av mina privata åsikter. Kommentera gärna denna artikel. Även om du har andra åsikter än de som visas här så är du välkommen att vara amorist.           Bild på valkuvert.    

Amoristerna, kyrkan för amorism är helt fristående från Svenska kyrkan (Svk). Amoristerna grundades för att jag inte hittat någon annan tillräckligt bra gemenskap/ideologi/kyrka/religion/kultur. Så vitt jag vet finns inte något rent amoristiskt alternativ att rösta på i September 2013. Men många amorister är med i Svk. Därför finns denna artikel. Svk är en viktig faktor i Svensk kultur, en del av vårt kristna kulturarv oh historia, även om vi tror att amorism är bäst.             

Amorister kan lära av allt. Vi gillar Kristus och Bibeln (åtminstone om det tolkas amoristiskt). Men vi är inte beroende av det (se länk nederst i denna artikel om amorism®). Även de amorister som är med i andra samfund kan bli lära sig av denna artikel.

Jag ber om fredliga, ärliga och amoristiska kyrkoval. Amen.

 

Filosofi, allmänt om politik, människor och bakgrund. Detta avsnitt är inledning. Tema: så fungerar val, politik och människor. Vill du endast se om kyrkovalet: se andra avsnitt

DSC01023.JPG Hedvig Eleonora kyrka och församlingslokal (1) bättrad. Med amorismJag vill att jag själv och alla blir mera heliga. Även om alla åsikter inte är heliga så finns viss helighet i att visa vad man själv tycker. Men varning för oärliga förtryckare som manifesterar sina åsikter endast av rå egoism eller för att bli populära (se länk om x-människor). Men även de och alla ingår i den amoristiska visionen om kärlek och förlåtelse etc. Med varning menar jag inte att man bör undvika dem. Varning betyder här att man bör vara uppmärksam på att de ofta främst har egoism eller gruppegoism som drivkraft. De har troligen inte amorism som drivkraft, alltså inte kärlek, sanning och förlåtelse till alla etc. som drivkraft.                         Bild på Hedvig Eleonora kyrka.

Amoristiska visionen och trosbekännelsen bidrar till att vi är unika och ”skiljer” oss från många andra. Amorism är fredens, kärlekens, sanningens och förlåtelsens ideologi. Ingen annan har en sådan trosbekännelse/tänkespråk som vi. Och amorism kräver inget. Därför kan vi själva vara stridbara. Vi måste inte vara mesiga. Att hävda att kapitalism, socialism, judendom, islam är fredens ideologier är fel. Det finns inslag av fred där. DSC02588.JPG Amoristernas kyrkofader Fredrik Vesterberg vit skrud mitra predikstol kyrka (1) med amorism komprimeradJag tror att världen blir mera fredlig med amorism etc. Jag tror att om flera tänker på amoristiska trosbekännelsen så blir det bättre i Sverige och världen. Men obs, jag har endast tro. Jag kan ha fel. Amorismen är även unik eftersom vi försöker främja yttrandefrihet, även kritik och självkritik (se länkar nedan). Men många eller inga andra ideologier har yttrandefrihet eller ärlighet i sina trosbekännelser. Det märks på hur de fungerar och hur världen ser ut. Många av dem är intoleranta och straffar kritik. Kom ihåg att ingen är tolerant mot allt. Alla är intoleranta mot mycket. De som anklagar andra för att vara intoleranta och förnekar sin egen intolerans är oärliga (och/eller okunniga, icke självmedvetna). Bild  visar om tolerans etc., mina åsikter.

Artikeln är också med för att visa att alla amorister har yttrandefrihet och rätt att rösta på vilket politiskt parti de vill. Även jag har rätt till det. Jag vill föregå med gott exempel genom att ge allmän information om valet och dessutom mina egna åsikter. Varning för människor som säger sig vara neutrala. Det är skenheligt att säga sig vara neutral eller helt neutral. Inget är helt neutralt! Det är ärligare att säga exakt vad man accepterar respektive inte accepterar. Men det kan kräva kunskap, eftertanke, ärlighet och i många fall även mod att säga vad man tycker. Att umgås med människor som säger sig vara neutrala är alltså inget annat än att umgås med människor som är okunniga och/eller fega eller rädda. Tyvärr så är sådana människor i många fall oärliga eller opålitliga. Man kan inte hålla någon som är rädd eller DSC02524 (1) Krucifix bättrat beskuret med amorismlever under hot som fullt ansvarig för sina handlingar. Alla är rädda för något/mycket och alla lever under någon sorts hot. Många hot är endast inbillade eller hoten är endast små. Varning för dem som förnekar sin rädsla ”jag är inte rädd”. De är oärliga. Jag menar inte att man måste veta människors rädslor, men att känna till sådant är en del av att känna en människa.

Politik och religion hör ihop. Alla föreningar, ateismer, partier är politiska i någon grad. Varning, de som inte förstår detta är inkompetenta/okunniga, åtminstone om detta. Många x-människor vill ej förstå, eller de förstår men är oärliga och skenheliga om sådant och/eller annat. Amorism® är liberal politik, mycket liberal, helt kravlös eller så gott som kravlös. Men många andra religioner, ateismer och andra ideologier är mera för detaljreglering gällande t.ex. medlemmars och medborgares liv. De är alltså mera politiska. Många lägger sig dessutom i människors privatliv. Det gäller förstås även socialism, kapitalism och olika former av ”liberala” politiska partier. Detaljreglering i form av lagar och straff finns gällande livsmedel, kläder, yttrandefrihet och pengar (skatter, kronofogde, polis m.m.).

 

 

 

Så röstar du

Medlemmar i Svk som har fyllt 16 år (senast den 15/9) får rösta. Om du uppfyller dessa krav så ska du ha fått ett röstkort via posten. Tag med ditt röstkort och legitimation till röstningen. I många församlingar är förtidsröstning möjlig på vardagar den 2/9 – 11/9. Röstkort måste tas med om man förtidsröstar. (Om man på valdagen den 15/9 röstar i den lokal som står på röstkortet så tror jag att det räcker att ha med legitimation.)

Man röstar i tre val/nivåer, se nedan: 1. Kyrkofullmäktige (församlingsnivå/pastorat), 2. Stiftsfullmäktige (sammanslutning av flera närliggande församlingar), 3. Kyrkomötet (sammanslutning av alla församlingar i Svk). Kontakta gärna din församling Har du inte deras kontaktuppgifter så har du länk till Svk nedan. (De partier som ställer upp till val till kyrkomötet finns i ett annat avsnitt i denna artikel. Kom ihåg att flera än de där nämnda nomineringsgrupperna kan finnas i din församling.)

 

 

 

Du röstar på nomineringsgrupper

Man röstar på nomineringsgrupper/partier. Det ska finnas förtryckta valsedlar. De har nomineringsgruppen och dess kandidater/personer. Bilden visar en låda med förtryckta valsedlar. Tre olika färger, en till varje “nivå”. När du kommer till vallokalen ska de finnas. Bilden visar förtryckta valsedlar.

 

 

 

DSC09162.JPG Valsedlar kyrkoval 2013. Med amorismDet lättaste är att använda förtryckta valsedlar. Det finns även blanka valsedlar. Bild visar blanka valsedlar (alltså icke förtryckta). På sådan får man själv skriva en nomineringsgrupp (och kandidaters namn?). Jag kanske uppdaterar här om hur det ska göras. Dessa frågor bör du kolla själv. Om man vill gynna en kandidat på förtryckt valsedel så tror jag att man kan man sätta ett kryss framför kandidaten, i rutan. Max kryssa framför tre kandidater? Man kan inte göra vad som helst med valsedeln. Inte kryssa var som helst. Ty då blir den ogiltig. Jag tror inte att man får stryka namn på valsedel.

 

DSC09164.JPG Kuvert med valsedlar kuvert och kuvert för poströstning. Valsedlar kyrkoval 2013. Med amorismPå bild är ett kuvert/”paket” som innehåller det som behövs för förtidsröstning via brev eller bud. De ska finnas i röstlokalerna. Men tänk på att post och bud tar tid. Man kan även brevrösta, men rösten måste vara hos ditt stifts kansli senast 14/9. Kolla med din församling. Du måste lägga i ditt röstkort och din röstning måste vidimeras (bevittnas och undertecknas) av två personer.

 

 

 

 

DSC07386 (1) Rosa rosor blommor. Med amorism logotyp röd blommaOm du vill främja amorism mera helhjärtat så måste någon starta en nomineringsgrupp (skulle ha gjorts senast den 2013-04-15). Jag hoppas att det startas amoristiska nomineringsgrupper snarast möjligt för nästa kyrkoval som torde bli år 2017. Jag tror att man kan starta nomineringsgrupp redan nu för kyrkoval från och med år 2017 och kommande val. Vilka regler som gäller för bildande av nomineringsgrupper finns på länk till Svk nedan. Om du inte kan starta amoristisk nomineringsgrupp så kan du bli kandidat i andra, redan befintliga grupper. Men då är din möjlighet att påverka i amoristisk anda mindre. Jag tror inte att det finns någon uttryckligen amoristisk nomineringsgrupp till valet år 2013. Och det skulle ha grundats senast den 2013-04-15 för att få vara med i valet i september 2013. Men förhoppningsvis så finns en eller flera amoristiska nomineringsgrupper till valet år 2017. Amorister är välkomna att starta det. Men man ska inte tro att man kan påverka så väldigt mycket av kyrkans ideologi.  

 

 

Så påverkar Svk:s kyrkoval

Ha inte felaktiga förväntningar på kyrkovalen. Svk är en episkopal kyrka. Eller snarare halv-episkopal eller hemi- eller semi-episkopal (mina ord). (Episkopal kommer av epi´skopos, vilket betyder biskop, tillsynsman (eller ledare.)) Min definition av episkopal: I helt episkopala kyrkor finns ett inre valsystem, där tidigare ledare väljer nya ledare. Biskopar, präster och diakoner väljas så. De står för kyrkans ideologi, läroämbete. Det har bevarande effekt i kyrkan. Därför är det inte troligt att Svenska kyrkan, kyrkans ideologi, skulle bli så väldigt amoristisk genom enstaka kyrkoval. Episkopala organisationers ideologi påverkas inte så mycket av medlemmarnas val. Det är främst biskoparna som väljer sina underordnade/överordnade/kollegor.

Medlemmar har alltid påverkat kyrkan, främst i praktiska områden som ekonomi, lokaler m.m. Men ideologin påverkas främst av biskopar. Man kan alltså tala om att kyrkans ledarskap har en ideologisk avdelning (episkopal eller ”andlig”). I många fall kompletteras den ideologiska avdelningen av en praktisk avdelning. Det går inte att dra helt skarp gräns mellan ideologisk avdelning och praktisk avdelning. Båda avdelningar påverkar varandra.

Ända sedan Jesu Kristi tid har även krig, revolutioner m.m. påverkat kyrkan. I vissa fall har påverkan varit mycket kraftigt, både på den ideologiska och den praktiska avdelningen. Sedan reformationen på 1500-talet har det episkopala åsidosatts något. Under många hundra år hade kungar/staten stort inflytande på kyrkan, både på den ideologiska respektive praktiska avdelningen. I takt med att Sverige blev ”demokratiskt” på 1900-talet så minskade kungens/statens inflytande på de ideologiska och praktiska avdelningarna. Kyrkan blev då mera episkopal? Men kungen och staten är sedan år 2000 ersatt av politiker. (Men inget är helt skilt från staten/stater/lagar/makthavare och annat). Kyrkan blev då mera episkopal? Nuförtiden är det nomineringsgrupper/partier som styr kyrkan. Det är dessa som du väljer i kyrkovalet.

Kyrkomötet är det högsta beslutande organet i Svk. Men kyrkomötet och Svk måste sedan år 2000 följa Lag om Svenska kyrkan, bl.a. om att Svk ska vara ett Evangelisk-Luthersk trossamfund. Det kan du inte påverka genom kyrkoval. Det är riksdagspartierna som stiftar lagar. Lagen är inspirerad av Sveriges grundlag, Regeringsformen år 1974 och av Förenta Nationerna och Europakonventionen. Det handlar om att medborgare ej måste delta i religiös verksamhet, att människor ej får diskrimineras p.g.a. religiös tillhörighet etc. Nuförtiden är sådant den främsta kulturen och religionen. För övrigt, amorism® är till stor del inspirerad av Evangelisk/Luthersk ideologi, men vi är ej beroende av det. Personligen så anser jag att det Lutherska är bra. Om Svk ej blir amoristiska så hoppas jag att Svk ej lämnar det Lutherska/Evangeliska. Jag anser nämligen att i mänskligheten så är det den näst bästa ideologin efter amorism. Kyrkomötet har möjlighet att även påverka lärofrågor eller åtminstone makt att påverka vilka som blir präster och biskopar. Man kan kanske säga att Svk är en halv-episkopal kyrka eller en kyrka med spår av episkopalitet? Hur episkopal Svk är avgörs av kyrkomötet. Ju mera makt biskopar har desto mera episkopal är kyrkan.

Man kan även försöka avgöra hur apostolisk en kyrka är. Min definition av att vara apostolisk: hur trogen man/någon är mot apostlarna, vilket brukar tolkas som trohet mot Nya testamentet. Ett exempel som visar att Svk inte är helt apostolisk är att samkönad vigsel = homoäktenskap utförs av Svk.

 

 

Om Sveriges historia, nutid och framtid

DSC02760.JPG François Desportes år 1661 -1743. Frukoststycke med skinka. Målning frukt mat på Nationalmuseum 130202 (1) bättrad. Med amorismHistoriskt kunniga och de som är i fyrtioårsåldern och äldre och är uppmärksamma ser hur fort Sverige har förändrats i nutiden. Man ser/förstår att det blir alltfler okristna i Sverige. Sverige avkristnas snabbt. Endast ca 3/4 av Sveriges befolkning är medlemmar i någon kyrka. Sedan 1500-talet fram till 1950-talet var ca 98 – 100 % kristna, lutheraner. Sedan medeltiden har Svenskarna varit kristna, alltså haft kristen inspiration i viktiga offentliga sammanhang. Kristendom har haft stort inflytande på Sverige i över 1000 år. Hade det varit amoristisk kristendom så skulle det ha varit ännu bättre, tror jag.

 

Men sedan 1950-talet har Sverige avkristnats. Inte bara genom demografiska förändringar t.ex. invandring, utvandring. Det är i synnerhet politiska förändringar som har lett till avkristnandet. Avkristnandet leder till splittring, mobbning etc. Andra ideologier tar över. Amorism® är inte beroende av kristendom, men vi är mycket inspirerade av kristendom, se länk nedan. Man kan se amorism som en variant av kristendom eller en helt ny ideologi/religion. Personligen så tror jag inte att Sverige blir bättre av att avkristnas. Personligen så tror jag att amorism är världens viktigaste och bästa ideologi.

 

Sverige är inte så rikt som somliga politiker verkar tycka. Kommer de kristna att bli i minoritet? De som är intresserade av kultur och politik har med kyrkovalen möjlighet att välja hur Svk ska bemöta detta. Man kan som amorist rösta hur man själv vill. Jag vill varna för att undervisning om främmande religioner inte alltid är ärlig. Det verkar som om många makthavare, skolor och massmedia inte vågar eller inte vill kritisera det främmande. Det är brist på yttrandefrihet/undervisning, eller snedvriden yttrandefrihet/undervisning till det främmandes fördel och det inhemskas nackdel. Kyrkan får kritiseras, och kritiseras. Det är Sveriges flagga av Fredrik Vesterberg den 120316, förstorad och signatur tillagd och amorismmycket bra! Men Judendom, Islam och annat kritiseras inte, eller får inte kritiseras i samma utsträckning. Det är mycket dåligt och farligt! Det innebär åtminstone att yttrandefrihet, sanning, frihet och demokrati hotas. Känner du dig rädd att kritisera något så är det allvarligt varningstecken! Personligen så vill jag stoppa utbredning av sådana förtryckande och skenheliga ideologier. Men många ignoranta, likgiltiga och fega eller skenheliga bryr sig inte om sådant.

 

 

Nomineringsgrupper till kyrkomötet

Detta är alla nomineringsgrupper/partier som deltar i valet till kyrkomötet, den högsta nivån i Svk. På kyrkofullmäktige-nivå och stiftsfullmäktige-nivå i din församling kan andra nomineringsgrupper finnas. Det kan vara bra att i förväg se vilka grupper som finns i din församling.

Som sagt så finns dessa tre nivåer i valet: 1. Kyrkofullmäktige (församlingsnivå/pastorat), 2. Stiftsfullmäktige (sammanslutning av flera närliggande församlingar), 3. Kyrkomötet (sammanslutning av alla församlingar i Svk).

Till kyrkomötet kan du välja något av följande nomineringsgrupper/partier

 • Arbetarepartiet Socialdemokraterna
 • Borgerligt alternativ
 • Centerpartiet
 • Frimodig kyrka
 • Fria liberaler i Svenska kyrkan
 • Kristdemokrater i Svenska kyrkan
 • Kyrklig samverkan i Visby stift
 • Miljöpartister i Svenska kyrkan
 • Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
 • SPI Seniorpartiet
 • Skanör Falsterbo Kyrkans Väl
 • Sverigedemokraterna
 • Vänstern i Svenska Kyrkan
 • Öppen kyrka – en kyrka för alla

 

 

 

Länkar

 

§   Vi behöver ditt stöd!: Gåvor och ekonomi

 

§   Amorism är detta: Definition av amorism™ och Amoristerna

 

§   Svenska kyrkan: www.svenskakyrkan.se

 

§   Nästa amorist-möte: Nästa möte

 

§   Amoristernas pris i yttrandefrihet. Demokrati är inte möjlig utan kunskap, frihet och yttrandefrihet: Amoristernas pris i yttrandefrihet

 

§   Om amoristiska samtal. Det är viktigt för amorism®: Om samtal + yttrandefrihet. Varför jag tror att Amoristerna är bäst + heligast. Mina erfarenhete

 

§ Rapport om genomförda amorist-möten sommar 2013: Rapporter om Amorist-möten sommar 2013

 

§ Övriga möten: Övriga aktiviteter. Välkommen! Dessa aktiviteter har inte amoristiska tema (om inte alla vill ha

 

§   Så fungerar politik. Mina privata idéer för bättre familj, företag, Sverige, värld: Mina idéer för förbättring av världen

 

§   Så kan människor vara, godhet finns, men ingen är perfekt: Definition- så är x-människor

 

§ Så vill jag/du ha samhället: Så vill jag/du ha samhället

 

§   Lättsam artikel med annat tema, “bara” bilder: Vikingar

+   +   +

 

Vänliga och amoristiska hälsningar till alla från Fredrik

biskop och chef för Amoristerna, kyrkan för amorism.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.