Likhetsfundamentalism

Denna artikel skapades första gången den 2017-12-03 kl. 12:15 på www.amorism.cc.

Artikeln avses att utvecklas. 


Boken Amorism
Likhetsfundamentalism är ett ord som förklarar att somliga människor menar att alla har lika värde och att de vidhåller detta på fundamentalistiskt sätt. Somliga människor mer eller mindre helgar begreppet. Begreppet förklarades och publicerades i boken Amorism år 2016. (Begreppet är en kombination av begreppen: likhet-s-fundamentalism.) Amorism bygger inte på likhetsfundamentalism. Boken varnar för det illusoriska som likhetsfundamentalism kan vara. Men amorism är inte i strid mot begreppet. Amorism bygger istället på total välvilja.Bild jpg Symbol för amorism och Amoristerna
Symbol för amorism®
och Amoristerna 

Referenser och Länkar till andra artiklar 

på www.amorism.cc: 

Här förklaras amorism

 

Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir dina kommentarer bättre och du kan spara dem.