God, amoristisk jul och nytt år! (Jul varar åtminstone till 6/1)

www.amorism.cc                                                              Bättrad den 16-12-30 rättelse och förtydligande.  Artikeln publicerades första gången år 2012.
                                 
Bild-God-Jul-logotyp-blue-gold-Amoristerna-kyrkan-f-amorism-av-Fredrik-Vesterberg-141223
Amorist Julgran Gott Nytt År
God och amoristisk jul! Jag tillägger amorism till julhälsningen. Ty godhet, välvilja och kärlek är inte självklara, entydiga och oomstridda begrepp. Att idka godhet är inte alltid lätt. Det finns olika definitioner av godhet. Det är viktigt att ihågkomma sådant. Och att vi tror att amorism är den främsta sortens godhet. Boken avslöjar även paradoxen att godhet är en vanlig orsak till konflikt. Ty det finns olika definitioner av godhet och olika varelser har olika sorters kärleksdrift. Därför betonar jag återigen att jag önskar alla amoristisk jul. Källan till ovanstående information och artikeln är den viktiga och unika boken Amorism, referens 2. 


Artikeln innehåller följande kapitelBilden är från ett julspel i Immanuelskyrkan i Stockholm år 2016.
Julspelet och Immanuelskyrkan har inte att göra med Amoristerna
1. Jul
2. Bakgrund
3. Om kärlek, amorism och Amoristerna, kyrkan för amorism
4. Besläktade artiklar, länkar
5. Referenser
6. Ytterligare länkar


Jul

DSC00648 Änglar krubba Jesus amorism animeringI kyrkor firas jul för åminnelse av Jesu födelse. (Ordet jul har hedniskt ursprung.) Amorism är inte beroende av förklaringar om Jesus, Bibeln och Gud etc. (Men jag tror att amorism har de bästa förklaringarna av sådant.) Amorism har uppstått p.g.a. missnöje med andra läror partier, grupper, kyrkor och religioner. Amorism bygger på amoristiska visionen, trosbekännelsen, se länk. Amoristerna, kyrkan för amorism skiljer sig från andra grupper, partier, kyrkor religioner etc. med förkunnelse som nämns här. Amoristerna kännetecknas av mera och bättre yttrandefrihet än i andra grupper. Vi har färre tabun och mera amorism.


Bakgrund

DSC02814.JPG Lucia 2014 kyrkan. Med amorism
Bild förställer Lucia.
Lucia har särskild
betydelse i Sverige.
I (några) katolska
länder firas Lucia,
men på annat
sätt och vid annan
 tid på året. Lucia
är ursprungligen
ett katolskt helgon. 
DSC00607 (1) Lucia 2013 Med amorism_redigerad-1_thumb-TWINKLESöndagen före advent är domsöndagen. Tiden före jul kallas advent. Advent kommer från latinets adventus som betyder ankomst. Advent är en period som börjar fjärde söndagen före julafton. (Länk till artikel om advent: Advent.) År 2016 börjar advent i många (västerländska) kyrkor söndagen den 27/11. Advent varar till julafton som alltid är den 24/12. Efter advent kommer jultid. De flesta kyrkor firar jul till den 6/1 som av de flesta kallas tolftedagen, eftersom det är tolfte dagen efter juldagen. I Sverige kallas dagen ofta för trettondagen. (Dagen kallas även epifania.  Det kommer av grekiska epifaneia (Έπιφάνεια) ljus uppenbarelse. Eller theofaneia (θεοφάνιεα) guds-uppenbarelse. Eller tre kungars dag. Namnen har att göra med att Kristus då anses vara uppenbarad för världen.) I Sverige varar julen till tjugondedag jul den 13/1.DSC02588.JPG Amoristernas kyrkofader Fredrik Vesterberg vit skrud mitra predikstol kyrka (1) med amorism komprimerad
Alla människor dömer, 
diskriminerar (särbehandlar 
etc.) eller t.o.m. straffar; (men 
många inser inte det eller erkänner
inte det). Därför är det viktigt med 
välvilja och förlåtelse, vilket är två 
av de amoristiska dygderna. Jul 
borde handla om amorism. Ty 
amorism förklarar sådant och 
annat viktigt som inte är självklart.
I Sverige och Norden slutar julfirandet som sagt till tjugondedag jul den 13/1. Jultiden övergår i en tid som av somliga kallas för epifaniatiden. Därefter kommer fastan. Men datum för fastan varierar eftersom det styrs av månen/påsken. Somliga, men inte alla protestanter har kvar fastan. De flesta kyrkor börjar sin fasta ca 40 dagar före påsk. I Sverige börjar fastan dagen efter fettisdagen, nämligen på askonsdagen, någon gång i februari eller mars. Traditionen att fasta har behållits av några Lutheraner i Sverige och andra länder ända sedan Martin Luthers reformation, men han nedtonade fastans betydelse.
 


Om kärlek, amorism och Amoristerna, kyrkan för amorism


Kärlek innebär välvilja. Kärlek innebär inte att man måste vara stark eller perfekt. Det finns olika sorters kärlek. Amoristisk kärlek skiljer sig från egoistisk och gruppegoistisk kärlek. Amoristisk kärlek bygger nämligen på önskan om fullkomlig lycka till alla, alltså inte enbart på önskan om egoism och gruppegoism. Amorism är även namnet på en lära som förklarar sådant m.m.
Kortare-sammanfattad-animering-om-amorism-av-Fredrik-Vesterberg-141101--5Vetande är tro. Men tro måste inte vara vetande. Jag tror att Jesus och Gud är amorister, t.o.m. helhjärtade amorister! I så fall arbetar de och vi tillsammans för bättre värld (enligt amorism, min tro)! Bildspelet här förklarar amorism, ordet kyrka m.m. Nedan, bland Besläktade artiklar finns en länk till en artikel som förklarar begreppet kyrka.
Amorism är tro på och önskan om fullkomlig lycka till alla. Amorism är tankar och även ord. Trosbekännelse (se länk)  förklarar vad amorism är. Jag tror att amorism är “Guds ord”.
Men alla människor önskar inte amorism helhjärtat, alla önskar alltså inte total lycka till alla. Alla är alltså inte helhjärtade amorister. Många är inte ens amorister. De vet inte ensa ad amorism är. Amorism och amoristerna grundades/“föddes” år 2012. Jag tror att domsöndagen påminner om eller förutsäger en amoristisk dom, alltså rättvis, sanningsenlig dom från Gud, (om han finns och är mer än enbart en fantasifigur). Helst vill jag inte att någon döms. Men tyvärr verkar verkligheten även innebära domar, åtminstone människors domar. Gud dömer kanske dem som har syndat i amoristisk mening, alltså skadat utan amoristisk önskan till alla, även till fiender. DSC05863.JPG Fredrik Vesterberg lila skjorta djungel med god jul gott nytt år text om rättfärdighet synd förtal och amorismAmorism menar att strid kan vara nödvändigt, men det bör ske amoristiskt för att kallas rättfärdigt. Amorister måste alltså inte vara pacifister, mesiga eller oärligt inställsamma (politiskt “korrekta”). Amorism har inte heller upphävt egoism och gruppegoism. Se artikeln Profeten: länk Profeten. Men jag vet inte om det verkligen är så som jag har sagt här. Men om det vore som artikeln säger så tror jag att världen skulle vara mycket bättre, alltså att flera eller alla var helhjärtade amorister eller åtminstone undervisades med amoristisk trosbekännelse. Bilden ovanför visar min jul- och nyårshälsning; samt om kärlek, amorism, rättfärdighet, synd och förtal.

Man måste inte vara helhjärtad amorist för att vara amorist. För att vara amorist så räcker det att man förstår grunden, nämligen filosofin som sammanfattas i trosbekännelsen. Ju flera som får höra om amorism och undervisas med det desto bättre tror jag att alla (eller åtminstone flera) hade mått! Det tror jag mer än mycket (allt) annat i världen! F.ö. jag och amorism gillar yttrandefrihet och vetenskap. I synnerhet i amoristisk anda. Läs trosbekännelsen! Jag tror att den är god utbildning, minst lika viktig som annan utbildning! Trosbekännelse finns i länk och i länken Definition av amorism...!
För övrigt, om någon/några betalar tillräckligt så skapar jag unikt, viktigt föredrag om Uppenbarelseboken, länk Uppenbarelseboken. Vi behöver nämligen pengar till att hyra lokal för det föredraget. 


Besläktade artiklar, länkar

Följande artiklar är smakprov på det som förklaras av amorism och i boken Amorism (referens 1 och 2). Nedanför dessa finns referenser och andra länkar.


A) Ordet kyrka förklaras. Ty många andra har otillräcklig eller felaktig förståelse. Länk: Kyrka.

B) Amorism är ordet för total välvilja. Amorism, alltså total välvilja är möjligt. Länk: Total välvilja.

C) Amorism är även ordet för total lycka. Amorism, alltså total lycka är möjligt. Länk: Lycka och Total lycka.

D) Kärlek. Amorism förklarar vad kärlek egentligen är, länk: Kärlek.

E) Rättfärdighet. Amorism förklarar vad rättfärdighet egentligen är. Förklaringen gör att begrepp som rättfärdighet och synd blir meningsfulla och viktiga även för ateister. Länk: Rättfärdighet.

F) Amorism är en ny lära, ett nytt paradigm, t.o.m. en ny religion. (Ordet paradigm betyder: Paradigm.) Amorism ger ordet religion viktig betydelse även för ateister. Det beskriver viktiga företeelser i allas liv, även för dem som säger sig vara oreligiösa. Länk: Religion.

G) Amorism avslöjar att altruism och utilitarism är otydliga och otillräckliga begrepp. Men amorism är tillräckligt. Amorism helgar inte självutplåning. Men många andra läror och idéer riskerar det onödigt mycket. Länk: Altruism och utilitarism.

H) Bättre utbildning om filosofi behövs. Verklighetens och ords betydelser är inte alltid självklara. Länk: Bättre utbildning om filosofi behövs.Referenser (Ver. 16-12-12)

1. Amoristernas trosbekännelse ger kort förklaring: Trosbekännelse.
2. Boken Amorism förklaringar över 100 viktiga ord. T.ex. kärlek, välvilja, sanning, förlåtelse, tro, vetande, godhet, rättfärdighet, vetenskap, yttrandefrihet, artighet, ondska, orättfärdighet, synd m.fl.. Före amorism grundades år 2012 har världen haft otillräckliga förklaringar av sådana ord. 
Främsta hindret för din och världens bästa utveckling är att många har felaktiga eller otillräckliga idéer/läror, otillräcklig utbildning och alltför många illusioner. Många tror sig förstå tillräckligt, men det är alltför ofta fel. (Många tror t.ex. att amorism är omöjligt.) Men amorism förklarar hur amorism (välviljan och lyckan) är möjligt. Amorism är tillräcklig grund för den bästa utvecklingen för dig och alla (så många som "möjligt"). Amorism är inte svårare än många otillräckliga idéer. Ofta är amorism t.o.m. lättare att förstå och att förverkliga. Världen behöver amorism för att utvecklas tillräckligt och bättre. Amorism är en ny lära, ett nytt paradigm. Amorism bygger på att total välvilja och total lycka är möjligt. De viktigaste orden i trosbekännelsen förklaras i boken. Amorism (och andra goda och nya idéer) finns för att förbättra för dig och alla så mycket som möjligt. Läs mera om boken, länk: Boken Amorism. Där kan man även köpa boken. Utgåva 1 publicerades år 2016.

Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. (Ver. 161002)  

Symbol för amorism® och Amoristerna
 1. Stöd och ekonomi: Ekonomi. Amoristerna behöver ditt stöd. Amoristerna är (hittills) helt ideell verksamhet (ingen har lön; och vi arbetar effektivt). Därför kommer varje gåva helt till nytta.
 2. Nästa möte: Möten och information(Alla möten har inte amorism som huvud-tema. Ofta hålls även föredrag om annan filosofi, samhälle, kultur, psykologi eller vetenskap.) 
 3. Boken Amorism: Boken Amorism. Amorism är en enhet av viktiga förklaringar av viktiga begrepp. Vissa förklaringar är unika och nya. Amorism är unik även i att likheterskillnader och eventuella samband mellan begreppen avslöjas och förklaras. Amorism ökar förståelsen och berikar språket. Felaktiga förklaringar avslöjas. Amorism är ett nytt paradigm (förklaring av ordet paradigm: Paradigm).
 4. Försvar för amorism, alltså apologetik. Artikeln är full av länkar till artiklar som visar (amoristiska) förklaringar av viktiga ord/begrepp. Artikeln anbefalles för dem som snabbt vill förstå det viktigaste om amorism: Apologetik 
 5. Amoristerna på internet. Artikeln visar de ställen på internet som är officiella. Amoristerna finns inte på andra ställen på www: Amoristerna finns endast här
 6. Amorism, idéer/nyheter jämförs med andra lärare och källor: Amorism educates. Artikeln är främst på svenska, men även andra språk finns i citat. Artikel visar behovet av amorism. Andra läror/lärare har (hittills) otillräckliga förklaringar av viktiga ord/begrepp som kärlek, välvilja, rättfärdighet, synd, gott, ont m.fl. Amorism avskaffar ej andra idéer/läror, men amorism har viktiga kompletteringar och förbättringar. 
 7. English article on amorism: Definition of amorism
 8. English article on the words love, amor and caritas: Definition of Amor, love, caritas
 9. Trosbekännelse sammanfattar amorism: Trosbekännelse. (Boken Amorism förklarar trosbekännelsen.)
 10. Lång artikel om amorism: Definition. Amorism är en ny lära. Publicerad år 2012. Inte beroende av övernaturliga förklaringar. Gillar yttrandefrihet och vetenskap i synnerhet i amoristisk anda. Skiljer sig från andra
 11. Hitta bättre på hemsidan. Hemsidan syns bäst på datorer. Ty där visas t.ex. funktion för att söka på hemsidan. Mobiltelefoner är enklare. Därför visas förenklat utseende och funktion. Men du kan förbättra visning och funktion ändå. Mobiltelefon kan fungera ganska bra: Läs på mobiltelefon
 12. Vetenskap är beroende av omgivande politik och kultur. Otacksamhet, avund är ingen bra ersättning för gott samarbete och ärlighet. Jag tror att amorism är världens bästa kultur, religion och vägledning. Lär dig vad begreppet religion egentligen betyder: Vetenskap och religion
 13. Kravlöshet. Amorism (läran) är inte mot något. Läran kräver inte något (förutom av ledare i Amoristerna). Läran är endast kravlös utbildning: Amorism är nytt hopp för mänskligheten. En liknande artikel är Kravlös.
 14. Politik. Amorism är egentligen inte politik, men amorism behöver stöd av politik. Jag menar att parti/partier för amorism bör bildas. Parti för amorism
 15. Gott och ont. Ständigt pågår kamp eller konflikt om gott respektive mindre gott. Trosbekännelsen och boken Amorism förklarar: Uppmuntra inte sjukligt beteende. Om det svåra i att bedöma gott respektive ont.
 16. Orättfärdighet: Orättfärdighet. Alla önskar egentligen inte amorism (total lycka till alla). Läs om orättfärdighet en av mänsklighetens viktigaste utmaningar. X-människor är ett annat ord för orättfärdiga människor: X-människor. English article: Strategy against psychopathy
 17. Yttrandefrihet: Yttrandefrihet. Amoristerna har tydligare och bättre vision och trosbekännelse. Vi har bättre och mera ärlighet/yttrandefrihet och vetenskaplighet. Vi är tydligast för kärlek, nämligen amoristisk kärlek, som är mera än egoism och gruppegoism. Om gott ordförandeskap, det amoristiska: Om samtal och yttrandefrihet. Amoristisk metod.
 18. Spektakel. Många människor föredrar eller förleds av spektakel, egoism och gruppegoism. Sanning och amorism (total välvilja, rättfärdig kärlek): Många människor "uppslukas" av spektakel.

Vänliga, amoristiska hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!


Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.
(Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga det.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir dina kommentarer bättre och du kan spara dem.