Världsfilosofidagen

WWW.AMORISM.CC                                                         Bättrad den 14-11-29 kl. 9:46 Inledning; 14-11-25 kl. 12:54 bilder om “politiskt obunden”; Bornemark; kl. 11:16 SSFP; 14-11-24 Lagerström; Epikuros och Wittgenstein; bilder om Tulsa, radio; Adam, Claes; Filosofi är amorismens tjänarinna.

DSC02556.JPG Världsfilosofidagen Filosofiska Rummet SR Sveriges Radio. Dessutom Fredrik Vesterberg frågade. Med amorism

Inledning

Artikeln visar mina unika kommentarer. Jag är filosof och har grundat amorism. Artikeln har egentligen inte amorism som tema. Amorism bygger på en kravlös idé/vision, ord, inspiration genom ord om kärlek, sanning och förlåtelse för fullkomlig lycka till alla, yttrandefrihet och vetenskap är viktigt/heligt för amorism, förklaras kortfattat i denna artikel, men utförligt i länkar. I synnerhet artig yttrandefrihet gillas. Det står i trosbekännelsen. (Amorister gillar trosbekännelsen, se länk. De som inte gillar den är inte amorister.)

Filosofi (kommer av grekiska φιλοσοφια [filosofia]) och betyder kärlek till vishet (kan även tolkas som sanning). Jag menar att sanning inte kommer utan kärlek. Jag har märkt att idéerna i amorism är bästa sättet att gynna sanning, att inte få människor att ignorera, dölja eller vara rädda för sanning. Jag tror att amorism är sanningens, filosofins och vetenskapens bästa “vän”, omständighet, (se länk om förhållandet mellan vetenskap, politik, kultur och religion).

Världsfilosofidagen instiftades år 2005 av UNESCO

(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation)

Världsfilosofidagen “firas” tredje torsdagen i november.

Jag menar att den dagen är ett exempel på den nya tidens “helgdag”. Dagen firades med festival i två dagar den 14-11-20 – 21 av föreningen SSFP (Svenska Sällskapet För Filosofisk Praxis) på ABF i Stockholm. Det jag lärde mig av festivalen var att ytligt känna några människor och deras verksamheter. Tack!: kul att möta människor på gatan, festivaler och alla möjliga ställen i världen!

Artikeln innehåller följande kapitel: Inledning; Om festivalen och filosofi; Mina frågor till några föredragshållare; Länkar

Denna artikel är mycket bra och viktig: information och ett komplement (nästan en ersättning av programmet). Bild ovanför visar inspelning den 14-11-20 av programmet Filosofiska rummet, Sveriges Radio. Sänds första gången söndag den 14-11-23 kl. 17:00. Det får godkänt, bra. Men en från SSFP försökte hindra mig att ställa bra, viktiga frågor som tyvärr inte sändes i programmet (personen var inte rabiat, men det var antydan till o-amoristisk stil). I denna artikel finns mina viktiga kommentarer m.m. Jag är inte sur på SSFP men långt ifrån nöjd. De är som de flesta andra föreningar. (Nästan ingen person på bilden kritiseras i denna artikel). Från vänster: läkare Claes Hultling, filosof Jonna Bornemark (religionsfilosofi?), programledare och producent Peter Sandberg, filosofipedagog Adam Wallenberg, journalist Ann Lagerström. Bilderna + flera bilder finns i bättre kvalitet.  

SSFP

2014-11-23_16.51.38._Tulsa_Jansson_med_amorism.jpg-793385. Tulsa Jansson fil. mag i filosofi intresse t.o.m. 2014 moralisk och politisk filosofiJag kommer att uppdatera denna artikel med information om nästa möte med SSFP och se om något som liknar amoristisk yttrandefrihet uppnås. Frågan är alltså: vill SSFP ha tabu- och låtsassamtal (vilket tyvärr är mycket vanligt på andra ställen i samhället. Många råkar ut för sådant. Men det är orättvist, låtsas-yttrandefrihet. det är inte amoristiskt. Jag och amorism kritiserar sådant. Vi har egen och bättre samtalsmetod!). Eller vill SSFP ha amoristisk yttrandefrihet (d.v.s. ärlig, artig, saklig och rättvis yttrandefrihet)? För mig är sanning, yttrandefrihet (helst amoristisk!), vetenskap och verkligheten heligt. Därför engagerar jag mig i ämnen som detta.

Bild från Tulsa Janssons hemsida philosophyatwork den 141124 kl. 1217Bild ovanför på SSFP’s ordförande Tulsa Jansson filosofie magister i filosofi. Hon grundade SSFP med Erik Gustafsson år 2011. Hennes intresse åtminstone t.o.m. 2014: filosofi (om moral och politik). (Källa: bild från hennes hemsida den 14-11-24.)

Tulsa m.fl. och mänskligheten borde ta till sig av kritiken i denna artikel och lära sig av mig, Amoristerna, min heliga Kyrka! Alla borde vara tacksamma för denna artikel m.m.! Dessutom fungerar den som reklam trots att kritik finns. Jag skriver artikeln även för att goda människor ska informeras om amorism och att de kommer till Amoristerna, kyrkan för amorism och blir våra vänner. Men många människor är främst intresserade av spektakel, inte av fullkomlig sanning och fullkomlig kärlek. Därför uppstår nämnda problem. Men jag ger inte upp. Amoristerna är mitt främsta hopp. Jag hoppas att kunna fixa pengar till lokal och mat. Då kan man få människor att göra nästan vad som helst. Så är det i samhället, hos människor och djur. Jag kommer dessutom att bjuda på viktig undervisning och god samtalsmetod. Men djur och x-människor kanske inte förstår att den är god (det avgörande för dem är främst mat, kläder, lokal och show/spektakel; i egoistisk eller gruppegoistisk anda; de förstår inte att det är ännu bättre att gynna amorism så mycket som möjligt. Läs amorismens trosbekännelse!). Jag tror att brist på amorism och amoristisk kärlek är världens största problem.

Den 19/11 höll Tulsa föredrag/samtal på Kulturhuset i Stockholm. Då rådde värre tabu-anda. Tulsa sade då att jag inte fick nämna amorism. Men det var bättre, alltså mindre tabu-anda därefter på festivalen den 20 – 21/11. Men vid radio-inspelningen märktes återigen lite antydan till tabu-anda (som då “endast” var försök till orättvis diskriminering, nämligen antydan till traditionell ignorans, nonchalans). Artikeln förklarar mitt gillande av amoristisk yttrandefrihet. Skandal när det inte tillåts! Tulsa m.fl. och samhället borde lära sig att gilla ärlighet, bra och tydliga källor. Det uppskattas av ärliga och goda: filosofer, forskare och vetenskapsmän. Om hon vill bli betraktad som seriös av mig och seriösa, ärliga forskare så måste hon acceptera att amorism är mycket bra källa och förklaring till många idéer och aktuella begrepp, åtminstone om någon vill ha äkta samtal (ärligt, amoristiskt) och få reda på vad jag tror och tänker om filosofiska ämnen! Ärlighet, kunskap och tydlighet bör inte heller ersättas av Jantelagen!

DSC02567.JPG Fredrik Vesterbergs bild från Tulsas föredrag 141121. Rättelser med amorismTre bilder från Tulsas föredrag den 14-11-21. Mina rättelser: punkt 1.: Ja och nej: Filosofi är eller kan nämligen vara auktoritärt! Filosofi kan vara eller användas auktoritärt och/eller antiauktoritärt. Ha inte alltför höga förväntningar (även om det är din bransch)! 2. Nej. Filosoferande kan vara instruerande och/eller självinstruerande. 3. Ja och nej: det “fordrar” snarare att någon tänker själv. Men inte nödvändigtvis du själv. Och om någon fordrar att du själv tänker så är det exempel på auktoritärt filosoferande.

DSC02568.JPG Fredrik Vesterbergs bild från Tulsas föredrag 141121. Rättelser kommentarer med amorismBilden visar mina kommentarer och förslag till rättelser. Min idé (punkt två) är att kärlek är viktigt för sanning, filosofi och vetenskap. Se länk om det. Om mera/mest fullkomlig sanning önskas så krävs att den växer och finns i fullkomlig kärlek, alltså amoristisk kärlek. Amorism är sanningens ande, Helig ande, Hjälparen, se länk: artikeln Profeten förklarar detta.

 

Se mina kommentarer och förbättringar av DSC02569.JPG Epikuros Wittgenstein Fredrik Vesterbergs bild från Tulsas föredrag 141121 med text korrigeringar och amorismEpikuros och Wittgenstein i bilden. (Se gärna min artikel om Vetenskap och religion, länk finns. Artikeln visar om min definition av vetenskap. Som denna bild visar så gäller min definition både för filosofi och vetenskap.)

 Utöka detta med ytterligare undervisning till SSFP, filosofer och världen? + Bilder?

Tack till Tulsa och övriga arrangörer!

  

Om festivalen och filosofi

DSC02523.JPG Filosofifestival 141120 utställare. Med amorismJag fick nämna amorism. Men i några, inte i alla, samtal försökte (enstaka personer, (ledare)) hindra mig att nämna amorism trots att amorism var och är bra och viktigt för att förklara vad jag menar med teman som t.ex. förståelse, sanning, kärlek, mening med/i livet; hur gott samhälle bör vara; och andra teman som de/jag/vi tog upp. För mig/andra är amorism viktigt förklaring/utgångspunkt. Bild visar material från utställaren SSFP och tidskriften Filosofi. Lyckligtvis så lyckades de inte kväsa mina uttalanden helt. Men mina inlägg blev ibland alltför avkortade. De fallen kan man inte kalla äkta samtal och (tillräckligt godkänd) filosofi. (I några fall blev det nästan låtsas-samtal.) Får man inte ens kortfattat nämna viktiga förklaringar (t.ex. amorism m.m.) så råder otillbörlig tabu enligt mig (och alla högre civiliserade, ärliga) människor. Jag känner omedelbart fördelen och behovet av amorism, amoristiska samtalsmetoden och Amoristerna, kyrkan för amorism när sådant sker. Se länk om metoden. Totala betyget på festivalen blir nästan godkänt eller kanske godkänt. Detta är ett vanligt betyg till mycket i Sverige (nuförtiden). Det var alltså inte så bra som de kan vara med vissa (amoristiska och intelligenta) människor och grupper. Amoristerna, kyrkan för amorism utdelar ett pris i yttrandefrihet till värdiga mottagare.

 

Somliga kanske protesterar mot min formulering “helgdag”

Allt och alla sägs av många vara lika värda nuförtiden, “inget” heligt finns, “alla” säger sig vara demokratiska, säger sig gilla filosofi och vetenskap. Men sådant är som vidskepligt, skenheligt mantra. Men ändå ska somliga företeelser och somliga personer dominera och ha det bättre än andra..... Förekommer inte sådant nuförtiden? Är det tabu att säga så? Är de alltför “heliga” för att få kritiseras/upplysas? Inkvisition? Väktare? Vill dessa “filosofer” förstå vad dessa ord betyder? Eller är det utanför deras förstånd, “referensramar”, obehövliga om allt är “lika” bra, lika “heligt”? Det liknar “filosofi” som tillämpas i tyrannier, alltså låtsas-filosofi med tabuer som håller dem borta från fullkomlig (amoristisk) vetenskap, sanning och vishet.

 

Filosofi betyder kärlek till vishet. Och om yttrandefrihet

Men med tabuer omvandlas filosofi till pseudofilosofi (mitt begrepp för låtsasfilosofi). Med tabuer blir vetenskap pseudovetenskap. Eftersom amorism inte har tabuer och eftersom amorism har gott ledarskap med god samtalsmetod så är Amoristerna bäst på att få deltagare att filosofera. Vi har bra yttrandefrihet. I våra samtal gäller: inte extra mycket yttrandefrihet till ledare, “artister” och deras vänner (som i teatrar och shower). Vi har lika mycket yttrandefrihet som andra (lika många ord uttalas per minut och per samtal), men vi har dessutom bra yttrandefrihet, alltså inga eller mycket färre tabuer. Det är det som många räknar som yttrandefrihet, alltså frihet från tabuer. I det avseendet har vi mera yttrandefrihet än andra. Som sagt så föredrar jag att kalla det bra yttrandefrihet och det räknas inte enbart i antalet ord. Jag är filosof och har därmed även lärt er om min idé att det är skillnad på bra yttrandefrihet och mycket yttrandefrihet. Egentligen skulle man inte behöva gör skillnad på det. Ty många tror att mycket/bra yttrandefrihet är samma som att någon, några talar mycket och säger att tabuer inte finns. Men när man som jag märker att otillbörliga tabuer finns så är det inte bra yttrandefrihet.

Även i vissa tyrannier talas om filosofi och vetenskap. Men tabuer gör att deras vetenskap i vissa fall snarare är pseudofilosofi och pseudovetenskap. Sådant används för hjärntvätt och manipulation. Tabuer är mycket vanligt knep i ont/dåligt ledarskap och ond/dålig politik.

 

Om SSFP, politik och religion i många föreningar

imageSSFP säger sig vara politiskt (och religiöst) obunden (se bild från deras hemsida den 14-11-24.). Det är ett modernt och vanligt uttryck i grupper och föreningar. Men det är i många fall tomma ord eller omöjligt att leva upp till, en utopi (eller  t.o.m. bedrägeri). DSC02519.JPG Jonna Bornemark filosofifestival med amorismI synnerhet eftersom en av de fem(?) utställarna på festivalen hade tydligt antinationalistiskt budskap. Och en föredragshållare propagerade för romer (zigenare) i Sverige. Jonna Bornemark gjorde det (i bild. Hon är docent i filosofi på Södertörns högskola.) Hon berättade även om annat. Hon sysslar med kunskapsteori och religion. Hon skulle kunna lära sig av mig om sådan ämnen. Zigenare syns alltmer på Stockholms gator. Jag tror inte att SSFP skulle tillåta kritik av sådant, att någon uttryckte problem med det? Kanske inte ens tillåta att man använder ordet zigenare eller bestraffa den som använder det? Sådan tabu är politik och brist på yttrandefrihet! De skulle troligen inte få vara föredragshållare och inte utställare? Festivalen och SSPF var/är tydligt politiskt partiskt. Sådant är DSC02525.JPG Filosofifestival 141120 utställare med mera politisk aspekt. Med amorismsnarare politik än filosofi och kritiskt tänkande. Är det en del av den nya “religionen” som är extremistiskt vurmande för rasblandning och globalism? Den har många “heliga” kor. (Ursäkta att jag använder ord som inte förstås av vissa “filosofer”.) Jag tror inte heller att SSFP är oberoende av omgivningen, av samhällets religion/er. Att de inte var obundna av religion märktes även på deras aktiviteter när jag nämnde amorism. De DSC02539.JPG utställare med mera politisk aspekt UNESCO och Teskedsorden. Med amorismförsökte nedtysta mig vid några tillfällen. Det är inte obundet! Det är dessutom dålig yttrandefrihet att inte få förklara vad man menar i deras filosofiska samtal/teman genom att nämna amorism (filosofi, religion och annat) som förklaring. De två ovanstående bilderna visar två utställare med mera politisk karaktär. Jag tror inte att det är slumpen som gör att de är ensidig tonvikt för multietniskt samhälle, fungerar som en modern “religion”.

Kortare-sammanfattad-animering-om-amorism-av-Fredrik-Vesterberg-141101--5Amoristerna, kyrkan för amorism är unik. Jämfört med andra grupper (föreningar, “partier”, kyrkor, religioner) så har vi mycket bättre yttrandefrihet om politik, religioner, filosofier, filosofi, vetenskap, forskning, privata idéer och allt. Amorism är en så gott som opolitisk idé. (Enligt samtida definition så är amorism opolitisk. Men jag kritiserar att den nutida formuleringen används av någon förening, SSFP och alla andra. Jag menar att uttrycket “politiskt och religiöst obunden” är en DSC02526.JPG biskop Fredrik Vesterberg tillrättavisar världen om ordet opolitisk med text och amorimsolämplig, oärlig, icke trovärdig formulering som används av många föreningar och grupper.) Anledningen till det är att amorism har egen metod för samtals-ledning och ett fundament, nämligen trosbekännelse som stöder yttrandefrihet och vetenskap samt kärlek, sanning och förlåtelse för fullkomlig lycka till alla. Det är ett bättre fundament än SSPF´s och andras stadgar. Dessutom så har jag (ofta ordförande) 30 års erfarenhet av sådana samtal. Bildspelet här visar amorism m.m.

Girighet, fjäsk och rädsla är sanningens, filosofins och vetenskapens fiender. För att få bättre filosofi och vetenskap så behöver mänskligheten kärlek, amoristisk kärlek, inte enbart egoistisk och gruppegoistisk kärlek. Se min artikel om Vetenskap och religion.

DSC02537.JPG Hugo Wester undervisningsråd på Skolverket MED AMORISMOm människor är offer eller förövare avgörs till stor del av deras egna val: Önskar de sanning och kärlek (alltså amoristisk) eller inte? Önskar de yttrandefrihet eller inte? Önskar de ord om det (amorism) eller inte? Om de åtminstone väljer ord/stadgar (helst trosbekännelse) som kan ge bättre filosofi och vetenskap så är det ett tecken på att de kanske endast är offer och inte förövare till alltför bristfällig: yttrandefriheten, ärlighet och filosofi. (Bild visar utbildningsråd Hugo Wester från Skolverket. Han har inte att göra med denna kritik. För övrigt, det är förstås inte total yttrandefrihet i skolor. Ty elever och lärare straffar och diskriminerar varandra.)

Jag anser att amorismens ord, alltså trosbekännelsen, är det bästa sättet att främja filosofi och vetenskap till nivå som är högre och bättre än enbart egoism och gruppegoism. Jag kräver åtminstone ord för att kunna ge godkänt eller bra betyg. I min artikel Profeten kan ni läsa om mina begrepp otillräckligt vittnesbörd och tillräckligt vittnesbörd. Otillräckligt vittnesbörd ges av oärlig försäljare. Det ger inte tillräcklig information för att deras vara ska kunna bedömas tillräckligt. Det är skenheligt. Man kan känna sig lurad. Tillräckligt vittnesbörd är när kunden får information som gör att varan kan värderas. Många människor och föreningar använder begreppet yttrandefrihet med otillräckligt vittnesbörd, på skenheligt sätt. (Länk http://www.amorism.cc/2014/11/profeten.html)

Jag tänker på Hans Christian Andersens “Kejsarens nya kläder”.

 

Mina frågor till några föredragshållare Avsnittet är endast ur mitt minne (inte från exakta anteckningar)

 

Frågor till Torbjörn Tännsjö

DSC02549.JPG Professor filosofi Stockholms Universitet Torbjörn Tännsjö med amorism(Bild visar Torbjörn Tännsjö professor i filosofi. Han var inbjuden gäst. Han höll godkänt föredrag (kritik i denna artikel gäller inte honom.) Han berättade intressant om att 60 % eller mer av mänskligheten (i verkligheten och i experiment) har visat sig kunna göra nästan vad som helst, även ont, beroende på auktoritetstro och andra omständigheter. Han menade att samhälle därför bör byggas så att alla kan fungera trots sina brister. Jag frågade om hur han ville att goda institutioner skapas och upprätthålls. Med min fråga menade jag: varför nämnde du inte utbildning? vad menar du om utbildning? Jag är amorist. Vi har egen trosbekännelse som grund för våra verksamheter; den har utbildande funktion; jag tror att den hör till den viktigaste utbildningen; vi tror att utbildning är viktigt, även för ledarskap och institutioner. Vad anser du om utbildning. Jag förstår att du är kritisk till dygd-etik. Men har du någon vägledning? Går inte allt ledarskap och alla institutioner ut på att definiera vad som är bra respektive mindre bra, utbildning om önskvärt och icke önskvärt uppförande. Vad bör utbildningen innehålla? Vi fick inget tillräckligt svar (förutom att han har altruistisk filosofi och tycker att utbildning är viktigt). Men han sade inte vilken utbildning och vilket innehåll utbildningen bör ha. Det överensstämmer med hans ödmjuka och kritiska inställning till dygd-etik. Jag menar t.o.m. att han har skeptisk/”negativ” (Mikrofonen ‘stressades’ / ‘nonchalerades’ vidare så jag fick inte förtydliga frågan.) Jag ville nämligen även fråga om man inte har tydligt ledarskap/utbildning så kommer andra krafter och flock-beteenden att ta över. Jag menar att om man ignorerar makt så tar någon annan över. Jag tror att amorism är en mycket bra idé. Men om man inte kämpar för det och om man uppmanar till ignorans eller alltför mycket skepticism till eller ignorans av makt så kan det leda till passivitet i den frågan och att helt andra människor/varelser/idéer kan ta över. Jag menar att sådant bör betonas även om man inte har svar på vilken/vilka idéer (t.ex. amorism) och vilken/vilka institutioner (t.ex. Amoristerna, kyrkan för amorism) som bör dominera eller åtminstone försvaras.

(Jag skulle även kunna tillägga: att förvilla eller få konkurrenter och fiender att tappa modet, undanhålla information och att inge hopplöshet är makt-tekniker. En annan teknik är dold maktutövning, otillräckligt vittnesbörd, att verka utan att synas, låtsas vara neutral och annat som i vissa (många) fall kan vara manipulation.)

Torbjörn verkade mena att människor mer eller mindre är offer för omständigheter/omgivning. Jag tror att det till stor del är så. Jag tänkte även på begreppet x-människor, se länkar. Men det tänkte jag inte nämna eftersom jag uttryckte mig kortfattad under hela festivalen. Jag försöker alltid att vara så kortfattad och tydlig som möjligt. Men bra om frågor får förtydligas (kort) ibland. Det kan vara bra/nödvändigt och i vissa fall t.o.m. spara tid. Åtminstone om man vill ha äkta/helhjärtad filosofi och förståelse.

Jag tänkte även på ett klassiskt uttryck: ”filosofi är teologins tjänarinna”. Filosofi och sanning är mycket viktigt och bra på många sätt, men det kan missbrukas till fruktansvärda tankar, ord och gärningar och  manipulationer; vilket det finns många exempel på i mänsklighetens historia och nutid. Jag tillägger att filosofi bör vara tjänarinna till kärleken, och ännu hellre till den fullkomliga kärleken, amorism, alltså inte enbart tjänarinna till egoistisk eller gruppegoistisk kärlek. Jag menar att filosofi bör vara tjänarinna till idén/önskan/religionen amorism. Filosofi är amorismens tjänarinna. Så är det för helhjärtade amorister och i Amoristerna, kyrkan för amorism. Uttrycket skojar lite med feministerna. Jag menar även att Filosofi är amorismens tjänare. Men detta stycke tänkte jag inte säga eftersom jag var mycket kortfattad under hela festivalen. Jag försöker alltid att vara så kortfattad och tydlig som möjligt. Hade jag sagt detta så hade många nämligen blivit irriterade. Ty många “har inte tid” att säga/höra detta stycke, som tar ca 30 sekunder att säga. Det kan vara mycket på en festival som vara i två dagar.  Då “måste” många göra mycket annat istället.

Tack till Torbjörn Tännsjö för kul föredrag!

 

Mina frågor till Claes Hultling. Inga frågor sändes i radio. Jag kommer inte ihåg exakt vad som sades. Frågorna är endast ur mitt minne

DSC02556.JPG Världsfilosofidagen Filosofiska Rummet SR Sveriges Radio. Dessutom Fredrik Vesterberg frågade. Med amorism

Claes (vänster i bilden) nämnde att religiöst troende generellt sett (statistiskt) klarar tillfrisknande oftare/bättre än dem som saknar religiös tro. Jag frågade: vad menar du med ”brist på andlighet i vården”. Fråga: Menade du brist på djupare existensiella ämnen, religion? Han bekräftade det, sade att filosofer borde finnas tillgängliga i vården. (Jag tänkte: filosofi kan tyvärr innebära sanning utan (amoristisk) kärlek. Vet Claes om att man kan komma fram till vad som helst med filosofi? Vad tror han om det? Och menar han egoistisk, gruppegoistisk eller amoristisk kärlek? Eller vet han vad sådant är, mina begrepp? (Annars kan jag förklara kortfattat för alla 15 – 20 sekunder.)) Jag fick inte göra detta förtydligande, ty mikrofonen ‘stressades’ / ‘nonchalerades’ vidare.). Jag tänkte även att filosofi bör vara amorismens tjänare/tjänarinna. Så är det hos helhjärtade amorister och i Amoristerna, kyrkan för amorism.

 

Mina frågor till Adam Wallenberg. Inga frågor sändes i radio. Jag kommer inte ihåg exakt vad som sades. Frågorna är endast ur mitt minne

DSC02556.JPG Världsfilosofidagen Filosofiska Rummet SR Sveriges Radio. Dessutom Fredrik Vesterberg frågade. Med amorismAdam talade om att starta utbildning om filosofi. (Nr. 4 från vänster i bilden.) Fråga: jag nämnde att Amoristerna har trosbekännelse och egen metod för samtal. Vad vill han med utbildning? Hur ska den se ut? Ämne som bör undervisas? Jag tror inte att jag fick svar på exakt min fråga. Jag tror dock att han återigen nämnde den stora betydelsen av utbildning. Hela mötet fick mig att tänka på det klassiska uttalandet "filosofi är teologins tjänarinna", kände starkt behov av god (teologi och religion) i amoristisk bemärkelse! Jag tror att jag ger vettig tolkning av de viktiga begreppen religion, människa, profet, gud m.fl.! Vilket jag har arbetat med i flera år.

    _________________________________

 

Ann Lagerströms föredrag och samtal

DSC02570.JPG Ann Lagerström journalist coach författare med amorismAnn Lagerström (bilden). Hon är journalist (tidigare prominent på SvD), coach och författare. Hon förtjänar ingen eller endast lite av kritiken i denna artikel. Hon sade att ordet lycka är flummigt och att hon inte använder det. Jag kan lära henne och andra det och flera ord! Ann höll ett i övrigt bra föredrag. Bra att hon berättade om Søren Kierkegaard. Jag kan lära henne och er om det också. Under ett samtal i en av hennes grupper var det en deltagare som sade att jag inte fick nämna lycka, trots att Ann inte hade förbjudit ordet. Tragisk ande/attityd! Jag sade: jag tror att lycka är meningen med livet och i livet för både människor och djur. Jag lyckades, genom att höja rösten och överrösta den som avbröt mig, även att säga att lycka innebär: livsuppehållande behov, viss hälsa och kärlek/vänskap, (nämnde även psykologen Maslow, behovshierarki). Jag menar att det kanske var det viktigaste som sades i den gruppen. Jag gillar ärlighet och gillar inte Jantelagen (oärliga, sociala “spel”).

Tack till Ann Lagerström!

 

Mera om filosofi och psykologi

I pausen nämnde jag mitt rim att somliga “filosofer”, professorer, berömdheter, författare, journalister, högavlönade och andra inte gör som Carl von Linné: ty han skapade ordning i rabatten, inte oordning i debatten. Jag syftade på egendomliga formuleringar av berömda, “duktiga”, prisbelönta människor. Jag vill inte ta ifrån dem all ära, men jag vill visa att otack är alltför stor del av världens “lön”. Svårt att driva filosofi då. Det blir snarare tänkande (och girighet, socialt och politiskt spel) inte äkta filosofi.

Jag förväntar mig inte tack för detta och annat arbete eftersom många människor snarare är ”socialt djur” (citat av filosofen Aristoteles). Jag , med inspiration av min vän Åke, menar att många människor är x-varelser (se länk). Många är alltså otacksamma, giriga, missunnsamma, skenheliga egoister. De stjäler (och stöder sina vänner/”vänner”) i alltför ofta oärligt rollspel, snarare än kärlek och välvilja. Skryt inte över förekomst av viss ”altruism”. Jag är frustrerad över att se sådan icke optimal mentalitet som är mänsklighetens största svaghet och allvarligaste ”blindhet” och okunskap. Brist på (amoristisk) kärlek dominerar nämligen världen alltför mycket med sina alltför bristfälliga: idéer, kulturer, föreningar och politik. Därför är amorism och Amoristerna, kyrkan för amorism viktiga! Amoristerna är bäst och fritt från ledare med nämnda brister. Jag känner mig ”nödgad” att arbeta ideellt med detta (och att inte arbeta med annat!). Men stöd skulle innebära att jag kunde utveckla Amoristerna mera (med lokalhyra, mat etc.). Då skulle flera få bättre och mera undervisning! Men som sagts ovanför .… Men amorism och Amoristerna ger mig hopp!

 

_______________________

Ver.141123

Länkar till några andra artiklar på denna hemsida (bilder avses att uppdateras):

 1. Hjrta-kors-utropstecken-amorism_thumJag och Amoristerna behöver ditt stöd! Länk om ekonomi: Ekonomi
 2. English article on amorism: Definition of amorism
 3. English article on the words love, amor and caritas: Definition of Amor, love, caritas
 4. Nästa amorist-möte: På amoristiska möten läses trosbekännelsen. Vi umgås. Ofta hålls även föredrag om filosofi och vetenskap. Flera viktiga, unika och nydanande föredrag om filosofi, samhällsfrågor och vetenskap: Nästa amoristmöte DSC01673-1-Krucifix-Jesus-amor-meus-[2]
 5. Amorism är detta. Lång artikel som förklarar mycket. Amorism är en ny lära! Inte beroende av någon övernaturlig förklaring! Gillar yttrandefrihet och vetenskap i synnerhet i amoristisk anda! Skiljer sig från andra: Definition
 6. Vetenskap är beroende av omgivande politik och kultur! Otacksamhet, avund är ingen bra ersättning för gott samarbete och ärlighet! Tyvärr är det inte självklart! Därför behövs god kultur, god religion! Gränsdragningar är nödvändiga! Jag tror att amorism är världens bästa kultur, religion och vägledning! Lär dig vad begreppet religion egentligen betyder av filosof Fredrik Vesterberg som ger struktur och ökad förståelse för språk och världen!: http://www.amorism.cc/2014/05/vetenskap-och-religion-kan-kombineras.html
 7. Jag menar att parti/partier för amorism bör bildas: Parti för amorism Animering-28-amorism-text-om-politik-och-religioner-av-Fredrik-Vesterberg
 8. Amoristerna bad offentligt i centrala Stockholm sju gånger inför valet år 2014. Hundratals åhörare: Bön för Sverige och mänskligheten och amorism
 9. DSC07344.JPG-Apa-Schimpanser-strid.-[1]Varning, låt inte hänsynslösa människor ta över. Försök att älska alla, men man måste inte vara mesig. Amorism ger vägledning om gott uppförande. Läs om x-människor, en av mänsklighetens viktigaste utmaningar: X-människor (bilden är från mitt föredrag på ett studiebesök.) Enlish article: Strategy against Psychopathy: Strategy against psychopathy.
 10. DSC09795-1-Fredrik-med-romersk-hjlm-[2]Jag tror att Amoristerna är heligare och bättre än andra föreningar och samfund. Vi har tydligare och bättre vision och trosbekännelse. Vi har bättre ärlighet/yttrandefrihet och vetenskaplighet, alltså sökande efter och gillande av sanning. Vi har mera yttrandefrihet på våra samtal och möten. Alla människor och åsikter är välkomna till Amoristerna! Vi är tydligast för kärlek, amoristisk kärlek, alltså inte enbart egoism och gruppegoism! Amorism kräver inget. Inte heller mesighet, se vår trosbekännelse! Egoister, gruppegoister och i synnerhet psykopater gillar ofta inte andras yttrandefrihet. Min metod för bästa ordförandeskap: http://www.amorism.cc/2013/08/om-samtal-och-yttrandefrihet-varfor-jag.html
 11. Många människor föredrar spektakel framför sanning och amoristisk kärlek: http://www.amorism.cc/2014/02/manga-x-manniskor-uppslukas-av.html

 

Vänliga hälsningar till föredragshållare, arrangörer, deltagare och alla från Fredrik!

Jag är äkta filosof(!), grundaren och högste ledaren (biskop) för amorism och Amoristerna, kyrkan för amorism. Amorism är en ny tro/filosofi/lära. Amoristerna är en ny grupp/kyrka. Jag är inte nöjd med andra kyrkor. Jag är amoristiskt ärlig och välvillig med denna tro. Tror att detta nyskapande/pånyttfödelse behövs!


Jag har ingen lön. Stöd gärna mig, Amoristerna! Jag tror att världen behöver det och bättre utbildning.


Denna artikel publicerades första gången den 14-11-22 kl. 11:30.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir dina kommentarer bättre och du kan spara dem.